22. novembar – Riječka bolnica novom metodom liječi srce – Hrvatska

0
288

Klinički bolnički centar Rijeka vodeća je bolnica u Hrvatskoj u perkutanom zatvaranju defekta na srcu djeteta i odraslih, a godišnje se u Rijeci napravi pedesetak takvih zahvata.
Ventrikulski septalni defekt jedna je od najčešćih rođenih srčanih mana i obuhvata defekt mišićnog i membranskog sloja srčanog zida. Godišnje se rodi stotinak djece s ventrikulskim septalnim defektom. Kod djece kod koje u najranijoj dobi nije potrebno operisati defekt, on se može zatvoriti perkutanim putem, odnosno bez klasičnog kardiohirurškog zahvata.
Prvi put u Hrvatskoj planira se kod 5 do 6 pacijenata perkutanim putem zatvoriti ventrikulski septalni defekt. Stručna potpora i nadzor bit će dr Massimo Chessa iz pedijatrijske bolnice San Donato u Milanu. Godišnje se planira napraviti i do dvadesetak ovakvih zahvata.
Glavna je prednost perkutanog transkateterskog zatvaranja što nije potrebna vantjelesna cirkulacija. Anestezija koja se koristi puno je plića, što znači da je potrošnja ljekova manja i zahvat traje dva do tri sata za razliku od kardiohirurškog zahvata koji traje četiri do pet sati, objavili su iz KBC-a Rijeka.
– Vrlo je bitno napomenuti da se pri zahvatu ne radi otvaranje grudnog koša, kao ni rezanje srčanog mišića, što je izuzetno važno za eventualni kasniji razvoj poremećaja ritma. Postotak komplikacija niži je u odnosu na kardiohirurški zahvat, a rezultati su isti – ističe dr Neven Čače, intervencijski kardiolog Klinike za pedijatriju i voditelj tima koji će izvesti zahvate.
Kod ovakvog zahvata nema potrebe za ostankom pacijenta u Jedinici intenzivnog liječenja. Pacijenti u bolnici borave maksimalno dva dana, nakon čega odlaze kući svojim uobičajenim aktivnostima uz minimalna ograničenja sljedećih mjesec dana.
Oporavak je izuzetno brz, tako da je pacijent na svom radnom mjestu ili djeca u školi već za nekoliko dana.