16. april –  Podrška Novartisa i Sandoza zdravstvenom sistemu u Crnoj Gori

0
174

Kako bi pružila prodršku naporima Vlade Crne Gore u borbi protiv pandemije virusa COVID 19, farmaceutska kompanija Novartis donirala je 40,000 američkih dolara Nacionalnom koordinacionom tijelu za borbu protiv zaraznih bolesti kao podršku zdravstvenom sistemu u snabdijevanju medicinskom opremom neophodnoj za zaštitu zdravstvenih radnika i liječenje stanovništva.

Zastupnici predstavništva Novartisa u Crnoj Gori Vasilije Đurišić i Jelena Stojimirović su istakli su da kroz ovu donaciju Novartis želi da podrži prije svega crnogorski zdravstveni sistem i zdravstvene radnike koji su u prvoj liniji borbe protiv pandemije i zaštiti zdravlja stanovništva. Oni su se zahvaili prije svega zdravstvenim radnicima na posvećenosti koju pokazuju svakodnevno na svojim radnim mjestima u trenucima koji su teški za Crnu Goru i čitav svijet.

– Ovakvi zdravstveni izazovi zahtijevaju saradnju i uključenost cjelokupnog društva – države, privatnog, akademskog i nevladinog sektora, kao i cjelokupne zajednice – istakao je Đurišić.

Stojimirović je dodala da će Novartis i Sandoz kao zdravstvene kompanije, pored obezbijeđene donacije, nastaviti da ulažu u programe i inicijative koji mogu doprinijeti rješavanju hitnih potreba u javnom zdravstvu, od nesmetanog snabdijevanja ljekovima, preko istraživanja i razvoja, do podrške svojim zaposlenima i široj zajednici.

Kao odgovor na hitan poziv za istraživanje i razvoj farmaceutskih proizvoda u borbi protiv koronavirusa, koji je objavila Evropska federacija farmaceutske industrije i asocijacija (EFPIA), Novartis je izrazio spemnost da doprinese ovom značajnom naporu stavljajući na raspolaganje niz jedinjenja iz svojih laboratorija koje smatra pogodnim za in-vitro antivirusno testiranje. Pored toga, Novartis procjenjuje svoje postojeće proizvode kako bi ustanovio da li bi nekom od njih mogla da se promijeni namjena izvan njihove odobrene indikacije.

Novartisova generička kompanija Sandoz obavezala se da će zadržati stabilne cijene za osnovne ljekove koji bi mogli da pomognu u terapiji slučajeva sa potvrđenom infekcijom koronavirusom, posebno antivirusnih ljekova, kako bi se smanjio uticaj koronavirusa i antibiotika u borbi protiv pneumonije.

Novartis očekuje da će se proizvodnja i snabdijevanje ljekova nesmetano sprovodititi i da ne očekuje prekide u lancu snabdijevanja. Takođe je donijela planove za ublažavanje rizika kako bi obezbijedila stalno snabdijevanje ljekovima do skladišta za svoje kliničke studije i blisko sarađuje sa vlastima na distribuciji ljekova za učesnike ispitivanja.

Pored toga, Novartis prati situaciju sa koronavirusom i u skladu sa tim, pored prioritetne brige o pacijentima i podrške zdravstvenom sistemu, takođe sprovodi niz mjera kako bi zaštitio zdravlje i osigurao bezbjednost svojih zaposlenih.