17. april – ODRŽANO PREDAVANJE NA TEMU “HRONIČNA VENSKA BOLEST I ULOGA IZABRANIH DOKTORA U LIJEČENJU“

0
356

Stručni skup koji je za temu imao hronične venske bolesti, održan je u hotelu „Podgorica“ u organizaciji udruženja domova zdravlja iz Crne Gore i kompanije Servier. Predavači su bili dr Nebojša Kavarić, dr Goran Batrićević i dr Davor Musić.

Oni su u svojim izlaganjima istakli značaj primarne zdravstvene njege i važnu ulogu izabranih doktora u liječenju pacijenata sa hroničnim venskim oboljenjima. Osim toga, sa prisutnim gostima, izabranim ljekarima, razgovarali su o načinu rješavanja nekih od problema sa kojima se pacijenti susreću.  Akcenat je stavljen na edukaciji pacijenata i izabranih ljekara u cilju smanjenja gužvi i efikasnijeg liječenja pacijenata.

Organizatori su naglasili da je ovo samo jedan u nizu skupova koji Dom zdravlja organizuje u kontinuitetu. Skup je akreditovan od strane Ljekarske komore Crne Gore.