17. decembar – NIKŠIĆKA BOLNICA OSAVREMLJENA PO VISOKIM STANDARDIMA

0
285

Nikšićka bolnica je i tehnološki i kadrovski osavremenjena po visokim standardima, a uglavnom svi radovi i vrijedna oprema finansirani su iz donacija.
Rekonstrukcija Odjeljenja urologije u nikšićkoj Opštoj bolnici, koja je koštala oko 174,4 hiljade eura, završena je u roku, čime je više od 80 odsto smještajnih kapaciteta te zdravstvene ustanove dovedeno do apartmanskog nivoa.
Direktor bolnice dr Ilija Ašanin, podsjetio je da su sredstva za rekonstrukciju Urologije dobili iz projekta programa humanitarne pomoći Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, a kompletne radove izvodila je firma B-ST iz Tirane. – Dobili smo još jedan komforan prostor za smještaj naših pacijenata i čim bude završeno opremanje, što očekujemo u drugoj polovini januara, Odjeljenje urologije biće otvoreno – kazao je dr Ašanin.
Na Odjeljenju urologije izvšena je potpuna rekonstrukcija podova, plafona i stolarije, urađena je termo–tehnička instalacija, toplovodna, vodovodna i elektromreža, sistem zagrijavanja i hlađenja prostora, a iznad kreveta pacijentima postavljeni su setovi za komunikaciju sa medicinskim osobljem. U svakoj sobi sanitarni čvorovi urađeni su i za osobe sa invaliditetom.
Dr Ašanin je najavio rekonstrukciju i adaptaciju Odsjeka za oftalmologiju, površine 600 kvadrata, a za izgradnju heliodroma u krugu Bolnice novac je obezbijeđen iz donacija, a radovi vrijedni 70 hiljada eura trebalo bi da budu realizovani u toku naredne godine. Realizacija projekta rekonstrukcije i adaptacije preostalog dijela Operacionog bloka planirana je za početak juna 2017. godine, a izgradnja parkinga za zaposlene u saradnji sa SO Nikšić tokom ljeta.
Kada je riječ o obnavljanju opreme, planirana je nabavka CT aparata, ultrazvučnog kolor doplera sa kardiološkom sondom, aparata za anesteziju i automobila – reanimobila za transport pacijenata.
U nikšićkoj Opštoj bolnici se vodi računa i o usavršavanju kadra, pa je planirano dodatnih 14 specijalizacija i četiri subspecijalizacije, a u 2017. Godini će biti formiran i Odsjek za patologiju.