17. maj – REGIONALNA KONFERENCIJA O IZAZOVIMA U KLINIČKIM ISPITIVANJIMA LJEKOVA

0
563

U saradnji sa Agencijom za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, CRA Akademija je organizovala Regionalnu konferen­ciju iz oblasti kliničkih ispitivanja. Događaj pod nazivom „Izazovi ‘ u kliničkim ispitivanjima ljekova, Crna Gora 2013” realizovan je 17. i 18. maja u hotelu Avala u Budvi. U okviru dvodnevnog programa prikazane su prezentacije o sprovođenju kliničkih ispiti­vanja u zemljama regiona a održan je i GCP kurs.