31. maj – ODRŽAN SKUP O AKTUELNOSTIMA U FARMACEUTSKOJ ZAŠTITI CRNE GORE

0
348

Pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Crne Gore, Farmaceutska komora Crne Gore inicirala je stručni skup na temu „Aktuelnosti u farmaceutskoj zdravstvenoj zaštiti Crne Gore”. Na skupu održanom 31. maja, u Event centru „Balkan” u Podgorici, prikazana su 3 predavanja o zakonskoj regulativi o ljekovima. Predavači su bile: dipl. ph. Željka Bešović, rukovodilac sektora za ljekove i medicinska sredstva Crnogorske agencije za ljekove i medicinska sredstva, doc. dr Nataša Duborija-Kovačević, farmakolog Medicinskog fakulteta Univerziteta u Podgorici, i prof. dr. Branislava Miljković, šefica Katedre za farmakokinetiku i kliničku farmaciju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Jedan od ciljeva bilo je osvjetljavanje situacije u našoj državi u smislu pružanja odgovora na temu pojačanog nadzora inspekcijskih organa zdravstvenim ustano­vama, zbog prepoznavanja po prekomjernoj potrošnji antibiotika i anksiolitika. Specijalni gost i promoter skupa bio je Fajzer.