24. maj – OTVORENA MEĐUNARODNA SPECIJALISTIČKA ZDRAVSTVENA ŠKOLA U KOTORU

0
358

24. maja, u Hotelu „Cattaro” u Kotoru, svečano je otvo­rena Međunarodna specijalistička škola „Skrining raka, kardio­vaskularnih bolesti i dijabetesa u nacionalnim programima zdravstvene zaštite”. Projekat u okviru Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija najavio je ministar zdravlja prof. dr Miodrag Radunović. Prevencije hroničnih nezaraznih bolesti, osnovni vidovi prevencije kardiovaskularne bolesti i dijabetesa, te uloga zdravstvene politike i u strategiji i regulaciji u menadžmentu hroničnih nezaraznih bolesti, bile su neke od tema ovog skupa. – Cilj programa edukacije su upoznavanje učesnika sa principima, planiranjem, menadžmentom, : izvođenjem, promocijom i evaluacijom skriniga raka, kardio­vaskularnih bolesti ili dijabetesa – kaže se u obrazloženju dogođaja koji je trajao do 26. maja.