18. februar – U IGALU ODRŽAN SKUP UDRUŽENJA FIZIOTERAPEUTA

0
277

Udruženje fizioterapeuta Crne Gore 18. februara 2017.g. je organizovalo skup „Izazovi fizioterapeuta u Crnoj Gori“ sa koga je poručeno da će aktivno raditi da fizoterapeutima pomognu prilikom zaposlenja, rješavanja statusa i dobijanja saglasnosti za rad komore.
– Rad Udruženja sigurno će doprinjeti unapređenju položaja fizioterapeuta i fizioterapije u Crnoj Gori, kazao je državni sekretar Ministarstva zdravlja Milovan Vujović. – Današnji skup je još jedna prilika da istaknete značaj fizioterapeutske struke, mjesto i ulogu koju ova plemenita profesija zauzima u promociji unapređenju zdravlja ljudi. Fizioterapeuti na ovim prostorima, kao i u svijetu primjenjuju nove tehnologije i tehnike i rade na standardizaciji kvaliteta svoga rada i obrazovanja. Ovo je posebno važno danas kada se ljudski vijek produžava i kada se suočavate sa novim problemima u rehabilitaciji. Zato fizioterapeuti moraju da se stručno nadograđuju i primjenom savremenih procedura i tehnika pomažu pacijentima da samostalno obavljaju fizičke aktivnosti i tako unaprijede kvalitet života, kazao je Vujović.