18. oktobar – Održan Kongres fizijatara

0
250

Organizacioni odbor Udruženja fizijatara Crne Gore organizovao je 5. Kongres fizijatara, u Institutu Dr Simo Milošević u Igalu. Ovaj događaj je bio prilika za razmjenu znanja i iskustava, unapređenje kliničkog rada, uvođenje standarda kroz praksu zasnovanu na dokazima, a sve sa ciljem poboljšanja kvaliteta lečenja pacijenata. Peti kongres sa međunarodnim učešćem je okupio veliki broj stručnjaka iz Crne Gore i okruženja. Na kongresu je predstavljen 61 referat, a dodjeljena su i priznanja pojedincima i društavima koje su pomogla održavanje ovog skupa. Teme kongresa su bile pedijatrijska, neurološka i kardiopulmonalna rehabilitacija, budućnost fizikalne i rehabilitacione medicine, balneologija kao i druge slobodne teme. Kongres je otvorio drzavni sekretar Ministarstva zdravlja Milovan Vujović i istako da je cilj okupljanja unapređenje znanja i iskustava u ovoj važnoj medicinskoj oblasti,a kako bi se poboljšao kvalitet liječenja pacijenata.

– Značaj savremene fizikalne i rehabilitacione medicine iz dana u dan je sve veći i ona je postala diversifikovana specijalnost i zahtijeva interdiciplinarni pristup, uz učešće svih segmenata struke i srodnih specijalističkih grana – kazala je predsjednica Udruženja fizijatara Crne Gore dr Marina Delić na svečanom otvaranju skupa.

– Ovaj kongres je prilika da razmijenimo skustva, da promovišemo veću svijest o koristi i efikasnosti FRM, unapredimo klinički rad, uvođenjem standarda kroz praksu zasnovanu na dokazima, a sve sa ciljem poboljšanja kvaliteta liječenja naših pacijenata. Osim specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije očekujemo podršku i aktivno učešće kolega iz srodnih specijalističkih grana (ortopedije, neurologije, neourohirurgije, interne medicine – istakla je dr Delić.

Izvršna Direktorica Instituta dr Gordana Rajović upoznala je učesnike sa kontinuitetom rada Instituta koji traje 70 godina. – Svih prethodnih godina se gradila reputacija, profesionalnim angažovanjem svih zaposlenih, a naročito medicinskog kadra. Nastojali smo i uspjeli da generacije danas uspješnih fizijatara i fizioterapeuta budu prepoznati i cijenjeni ne samo na ovim prostorima već i širom Evrope, Institut je postao brend u Crnoj Gori čime se posebno ponosimo – kazala je dr Rajović. Podsjetila je da su unaprijedili poslovanje u oblasti kardiološke rehabilitacije nabavkom najsavremenije opremene, osnovan je Centar za NIR i u toku je prvi inovatni projekt iz oblasti balneologije. Osnovan je i Centar za prevenciju HTA, HISPA Montenegro sa sjedištem u Institutu. Posebno je istakla i nastavak norveškog programa koji traje preko 40 godina.