19. februar – LJEKAR PODNIO ZAHTJEV MINISTARSTVU ZA LEGALIZACIJU KANABISA

0
351

BEOGRAD – Potpredsjednik udruženja „Lekalizacija Srbije“ i direktor bolnice „Sveti Sava“ u Beogradu, dr Milan Savić, predao je Ministarstvu zdravlja zvaničan zahtjev udruženja „Lekalizacija Srbije“ za izmjenu aktuelnog Zakona o psihoaktivnim i kontrolisanim supstancama kojim bi se dozvolila upotreba kanabisa u zdravstvenom sistemu Srbije.

– Ministarstvu zdravlja RS je predata inicijativa za izmjenu zakona o opojnim drogama u vezi sa omogućavanjem upotrebe kanabisa u medicinske svrhe – kazao je Savić.

U obrazloženju inicijative navedeno je nekoliko ključnih činjenica za koje u Udruženju smatraju da bi mogle opredijeliti nadležne institucije da pozitivno riješe ovu materiju. Ukratko, radi se o tome da je u većini razvijenih zemalja ( EU, SAD, Kanada ) sa organizovanim i kvalitetnim zdravstvenim sistemom već duže vrijeme medicinska upotreba kanabisa potpuno legalizovana i dostupna pacijentima sa definisanim indikacijama. Rade se i opsežna eksperimentalna, pred – klinička i klinička istraživanja, koja imaju za cilj da potvrde sva pretpostavljena pozitivna dejstva kanabisa (antikancerska, antikonvulzivna, neuroprotektivna, imunosupressivna, antiinflamatorna itd).