19. maj – Podrška UN-a u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i kvalitetne zdravstvene zaštite

0
56

Crna Gora u potpunosti je posvećena ciljevima održivog razvoja sa posebnim fokusom brige o zdravlju građana, a pomoć međunarodnih organizacija na tom putu od neprocjenjivog je značaja, zaključeno je na sastanku ministra zdravlja Dragoslava Šćekića i rezidentnog koordinatora UN-a u Crnoj Gori, Pitera Lundberga sa predstavnicima SZO i UNICEF-a u našoj zemlji.

Ministar Šćekić zahvalio je Lundbergu na podršci koju sistem UN-a pruža Crnoj Gori kroz niz aktivnosti definisanih strateškim dokumentima orjentisanim na razvoj i unapređenje naše zemlje.

– Meni, kao ministru u Vladi Crne Gore koja je nedvosmisleno opredijeljena na putu ka EU, cilj je suštinsko ispunjavanje obaveza od kojih će dugoročno imati korist građani Crne Gore. U tom smislu iskazujem svoju namjeru da najtješnje sarađujem sa svim međunarodnim institucijama koje imaju namjeru da pomognu našoj zemlji da se razvija kao savremeno i demokratsko društvo. Kvalitetna zdravstvena zaštita i razvoj zdravstvenih servisa u korist građana naš su imperativ. Svi koji su partneri na tom putu naši su najbliži prijatelji – poručio je Šćekić.

Tokom susreta je posebno naglašena potreba zajedničkog djelovanja na putu Crne Gore ka EU i ostvarivanju Agende održivog razvoja, a rezidentni koordinator UN-a Lundberg upoznao je ministra Šćekića sa važnim projektima koje ovaj sistem sa svojim agencijama sprovodi u Crnoj Gori i najavio planove za osnivanje mehanizma za finansiranje kojim će UN dodatno podržati razvoj i ostvarivanje Agende 2030.

Šefica Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori, dr Mina Brajović izrazila je zadovoljstvo zbog značaja i važnosti intervencija koje je ministar prepoznao, a koje su u središtu ostvarivanja agende održivog razvoja sa ciljem unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite.

Predstavnik UNICEF-a u Crnoj Gori Stefan Stanišić pohvalio je saradnju sa Ministarstvom zdravlja i iskazao spremnost za nastavak programa povećanja stope imunizacije kod djece naročito kada je u pitanju MMR vakcina te pomoć oko podrške dojenju novorođenčadi na porodiljskim odjeljenjima, ali i razvoja Strategije ranog dječjeg razvoja kako s aspekta zdravlja tako i obrazovanja i roditeljstva.

Tokom susreta je posebno naglašen značaj zdravstva kao pokretača ekonomskog rasta svake države.

Sagovornici su se saglasili da Crna Gora može privući dosta direktnih stranih investicija, ali i da zdravstveni sistem mora biti značajno ojačan u svakom smislu, kako kadrovskom tako i u tehničko-tehnološkom jer kako je zaključeno, savremeni trendovi zahtijevaju napredne servise u zdravstvu, a zajedničkom, partnerskom snagom domaćih i međunarodnih institucija moguće je postići sinergiju, koja će za rezultat imati kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu na svim nivoima.