21. februar – ODRŽANA XXIV RADIONICA NUMSBCG

0
231

1Nacionalno udruženje medicinski sestara i babica Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore i Norveškom organizacijom sestara organizovalo je XXIV Radionicu na temu – Usklađivanja profesije medicinske setre u Crnoj Gori sa zahtjevima Direktive 2013/55 EU: „Šta je postignuto, šta još treba da se uradi“. Radionica je održana 21 i 22 februar 2017 godine u Podgorici, Hotel Cente Vile – Atlas Centar.
Radionici su prisustvovali prof. dr Vesna Miranović, direktorica direktorata za
Kontrolu i unaprjeđenje kvaliteta u oblasti zdravstva u Ministarstva zdravlja Crne Gore,
Mubera Kurpejović vd direktorica Direktorata za visoko obrazovanje Ministarstva
prosvjete, prof. dr Goran Nikolić, dekan Medicinskog fakulteta, Tom Keighley, Phd.
FRNC, konsultant za sestrinstvo NUMSBCG kao i sestre i babice, predstavnici zdravstvenih
ustanova Crne Gore.