23. februar – ODRŽAN SEMINAR O TRETMANU ZAVISNICA OD DROGA

0
255

3Održan je seminar 22. i 23. februara u hotelu Budva na temu Tretman zavisnica od droga inficiranih hepatitisom C, koji je organizovala NVO 4 Life za zaposlene u crnogorskim Centrima za socijalni rad koji je je realizovan u sklopu projekta Unaprjedjenje kvaliteta socijalnih servisa i servisa podrške za žene zavisne od droga inficirane Hepatitisom C. Predavači na seminaru su bili programski direktor NVO 4 Life Milena Mijović, i direktorka programa smanjenja štete u NVO Juventas Tijana Žegura.
Polaznici seminara su upoznati sa problemom bolesti zavisnosti od droga i virusnom infekcijom hepatitisa C kod zavisnika od droga kao i mogućnostima podrške i tretmana za osobe inficirane ovim virusom.
U Centrima za socijalni rad neophodno je ojačati kadrovske i tehničke kapacitete, kao i obezbijediti Prihvatilište za beskućnike, među kojima je sve više zavisnika od droga, zaključeno je na Seminaru. U manjim opštinama dešava da jedan zaposleni radi na više programa istovremeno, vodi slučaj, materijalna davanja, radi medijaciju, itd.
Zaposlenima u Centrima neophodno organizovati treninge protiv pregorijevanja, uspostaviti timove za obilaske zavisničkih porodica sa djecom, obezbijediti Prihvatilište za beskućnike, među kojima je sve više zavisnika od droga, standardizovati servise za osobe koje koriste droge i izraditi protokole i ojačati saradnju između institucija i NVO koje pružaju servise osobama koje koriste droge.