21. februar – PODSTICATI DUBLJU SARADNJU

0
369

Sa namjerom da razgovaraju o mogućnostima una­pređenja saradnje Ministarstva zdravlja i Unije poslodavaca Crne Gore, ministar zdravlja prof. dr Miodrag Radunović sa sarad-nicima i predstavnici Fonda za zdravstveno osiguranje sastali su se 21. sa predsjednikom Unije poslodavaca Crne Gore Predra­gom Mitrovićem i njegovim saradnicima. – Posebno u dijelu sprovođenja analize postupaka i uticaja na poslovanje korišćenja odsustva sa rada po osnovu bolovanja, učesnici sastanka su se složili da treba unaprijediti ambijent u smislu preventivnog djelo­vanja za smanjenje korišćenja neopravdane privremene spri­ječenosti na rad – navodi se u saopštenju sa ovog događaja. Ovom prilikom inicirano je formiranje radnog tijela koje će se baviti praćenjem ostvarivanja prava na privremenu spriječenost na rad, u čiji sastav bi ušli predstavnici Vlade, Unije poslodavaca, reprezentativnih sindikata i Privredne komore.