21. februar – POSJETE ULCINJU I BARU

0
327

Ministar zdravlja prof. dr Miodrag Radunović obavio je 22-og radne posjete opštinama i zdravstvenim institucijama u Ulcinju i Baru. U okviru sastanaka sa predsjednicima ovih opština Nazifom Cunguom i Žarkom Pavićevićem i pred­stavnicima njihovih radnih timova, posebno je naglašena tema unapređenja započetih reformskih procesa. U okviru ovog događaja realizovana je radionica na temu „Nacionalni program za rak – skrining programi”, čiji su organizatori Ministarstvo zdrav-v lja i Dom zdravlja u Baru. Radionica je realizovana u Hotelu „Princes”.