22. april – Na svakih 5.000 vakcina 22 neželjene reakcije

0
51

U Crnoj Gori je do 19. aprila prijavljeno gotovo 250 sumnji na neželjena dejstva nakon vakcinacije pacijenata, podaci su Instituta za Ijekove i medicinska sredstva (ClnMED). Iz ove ustanove je saopšteno da je uglavnom riječ o očekivanim nuspojavama, koje su, kako su istakli, najviše zabilježene kod ruske Sputnjik V vakcine.

Podaci CInMED-a pokazuju da je u Crnoj Gori do 19. aprila primijenjeno ukupno 57.076 doza različitih vakcina protiv COV1D-19 infekcije. Za isti period ClnMED-u je od zdravstvenih radnika i pacijenata dostavljeno ukupno 248 prijava sumnji na neželjene događaje nakon primjene vakcina.

– Poređenjem broja prijava sumnji na neželjene događaje nakon imunizacije sa brojem primijenjenih doza, zaključuje se da su na svakih 5.000 primijenjenih doza, prijavljene 22 sumnje na neželjene događaje, što govori u prilog dobrog bezbjednosnog profila vakcina protiv COVID-19, kojima se vakciniše stanovništvo u Crnoj Gori – pojašnjavaju iz ClnMED.

Kako napominju, najveći broj do sada dostavljenih prijava, ukupno 210, odnosi se na vakcinu Sputnjik V. Glavni razlog je, objašnjavaju, to što je veliki broj zdravstvenih radnika primio upravo ovu vakcinu, “a zdravstvene ustanove su pažljivo evidentirale neželjene događaje koji su se ispoljili kod zdravstvenih radnika nakon vakcinacije”.

– Osim toga, 26 do sada dostavljenih prijava se odnosilo na vakcinu proizvođača AstraZeneca, a 12 prijava na vakcinu proizvođača Sinofarm – saopšteno je iz Instituta.

Najčešće prijavljivani neželjeni događaji nakon primjene vakcina protiv Covid-19 su, kako se navodi, groznica, povišena temperatura, malaksalost, glavobolja i bolovi u mišićima.

– U pitanju su očekivani neželjeni događaji, koji su kod nekih pacijenata bili intenzivniji. U nešto manjem broju prijavljeni su takođe očekivani događaji kao što je bol na mjestu primjene vakcine, mučnina, pospanost. Osim toga, kod nekoliko pacijenata, sa hroničnim bolestima u anamnezi i mnoštvom ljekova u istovremenoj primjeni je prijavljeno pogoršanje prethodno postojećih vaskuiamih poremećaja, za koje je utvrđena vremenska, ali ne i uzročno-posljedična povezanost sa primjenom vakcine protiv Covid-19 – ističu iz ClnMED.

Iz ove institucije podsjećaju da bezbjednost primjene vakcina protiv Covid-19 u Crnoj Gori prate Institut za ljekove i medicinska sredstva (ClnMED) i Institut za javno zdravlje Crne Gore (IJZ CG).

– Sve dostavljene prijave sumnji na neželjene događaje nakon imunizacije se procjenjuju i čuvaju u nacionalnoj bazi podataka o prijavljenim neželjenim dejstvima ljekova. Osim toga, sve prijave se, u skladu sa našim međunarodnim obavezama, prosljeđuju u globalnu bazu podataka o prijavljenim neželjenim dejstvima ljekova, koju vodi Uppsala Monitoring Centre (UMC) sa sjedištem u Uppsali, Švedska – kazali su iz Instituta.