22. decembar – FZO sve svoje poslovne procese pokrio ISO standardima

0
71

Nastojanja Fonda za zdravstveno osiguranje u prethodnom periodu bila su da kroz obezbjeđenje visoke transparetnosti svih poslovnih procesa, što smo ostvarili, našim osiguranicima i ukupno zdravstvenom sistemu obezbijedimo kvalitetnu uslugu iz naše nadležnosti i bezbjednost informacija.

Za rezultat ovih aktivnosti saopštili su iz Fonda da su postali vlasnici sertifikata o usaglašenosti sa zahtevima standarda kvaliteta ISO 9001:2015 i standarda bezbjednosti informacija ISO/IEC 27001:2013, čime je Fond postao institucija koja sve svoje poslovne procese ima pokrivene ISO standardima. Sertifikate je izdalo sertifikaciono tijelo DAS Certification Limited sa akreditacijom UKAS – a iz Londona, Velika Britanija.

Podsjećaju, u toku 2019.god., uspjeli su da standardizuju oblast bezbjednosti informacija našeg IT sektora, dobijanjem sertifikata bezbjednosti informacija ISO 27001 i ISO 9001, a sada je konačno zaokružen proces standardizacije na nivou cijelog Fonda.

Prednosti implementacije standarda kvaliteta i sigurnosti informacija je poboljšanje poslovne sposobnosti i produktivnosti rada, obezbjeđenje veze između pojedinačnih procesa, sektora i njihove interakcije, usmjerenost na ostvarivanje poslovnih ciljeva i očekivanja korisnika, povećanje zadovoljstva korisnika usluga.

Dobijanjem međunarodno priznatih standarda ostvaren je glavni cilj, menadžment sistem poslovanja Fonda i bezbjednost svih dokumenata i informacija u posjedu Fonda usklađen je sa najvećim svjetskim standardima.