31. decembar – Nastavak saradnje na polju digitalizacije u zdravstvu

0
112

Digitalna transformacija u zdravstvu i unapređenje zdravstvenog informacionog sistema od izuzetnog su značaja za dalji razvoj zdravstvenog sektora u cjelini, strateško planiranje aktivnosti, upotrebu resursa i adekvatno pružanje zdravstvenih usluga, ocijenjeno je na sastanku državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja Borka Bajića sa stalnom predstavnicom UNDP u Crnoj Gori, Danielom Gašparikovom.

Na sastanku su predstavljeni dosadašnji rezultati zajedničkog projekta Ministarstva zdravlja i Kancelarije UNDP u Podgorici Jačanje sistema zdravstva u Crnoj Gori.

Bajić je istakao spremnost Ministarstva zdravlja za nastavak partnerske saradnje sa Kancelarijom UNDP na planu unapređenja sistema zdravstva u Crnoj Gori.

– Izražavam zahvalnost UNDP-u u jačanju digitalnih platformi u funkcionisanju zdravstvenog sistema. Spremni smo da se saradnja nastavi i ojača u narednom periodu, naročito u pravljenju zajedničkog rješenja za unapređivanje procesa rada na svim nivoima zdravstva – istakao je Bajić.

Gašparikova je naglasila značajno dosadašnje iskustvo UNDP na projektima iz oblasti digitalne transformacije i razvoja informacinih sistema, naročito na projektima reforme javne uprave na planu uspostavljanja i razvoja platforme za inetroperabilnost podataka među registrima državnih institucija, na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i u oblasti socijalne zaštite i pravosuđa.