22. februar – Bezbjednost i zdravlje na radu

0
290

U Institutu za javno zdravlje Crne Gore 22. i 23. januara održan je sastanak radne grupe WG 1, COST akcije CA16123 koja se bavi bezbjednošću i zdravljem na radu i upravljanju rizicima u poljoprivredi – Safety Culture and Risk Management in Agriculture (SACURIMA).

Glavni cilj ove COST akcije je smanjenje smrtnosti, povreda i bolesti u vezi sa radom u poljoprivredi. Akcija ima za cilj da napravi referentne na dokazima zasnovane preporuke za informisanje i vođenje inicijativa i napora na nacionalnom nivou kod bezbjednosti i zdravlja na radu u poljoprivredi. Rezultati će biti dostupni naučnoj zajednici, kreatorima politika, osiguravajućim društvima, poljoprivrednicima i stručnjacima koji vrše osposobljavanje za bezbjedan rad i održavaju bezbjednost i zdravlje na radu u poljoprivredi.

Radna grupa WG1 proučava, identifikuje i ocjenjuje nacionalne programe zaštite na radu u poljoprivredi u svim zemljama članicama. Fokusira se na elementima programa koji su identifikovani kao realni i efikasni u poboljšanju i održavanju bezbjednosnih standarda zaštite i zdravlja na radu u poljoprivredi.

Sastanak WG 1 COST akcije CA 16123 u Podgorici imao je za cilj definisanje i dokumentovanje nacionalnih političkih struktura zaštite i zdravlja na radu u poljoprivredi u odabranim zemljama članicama EU. Grupa ima cilj da na osnovu dokumentovanih nacionalnih programa i politika razvije ključne smernice za primjenu u obezbjeđenju zaštite i zdravlja na radu u poljoprivredi u zemljama članicama EU.