22. jun – UZ snimanja za Romkinje i Egipćanke

0
315

U domovima zdravlja u Danilovgradu i Beranama je za pripadnice romske i egipćanske populacije organizovano ultrazvučno snimanje abdomena i pluća, kao i kontrola nivoa šećera u krvi.
Akcije se sprovode u saradnji ministarstava za ljudska i manjinska prava i zdravlja, domova zdravlja u Danilovgradu i Beranama, Crvenog krsta Crne Gore i Romskog nacionalnog savjeta.
U Domu zdravlja u Danilovgradu obavila su se ultrazvučna snimanja abdomena za pripadnice romske i egipćanske populacije. Istog dana u opštini Berane u Domu zdravlja organizovana je akcija ultrazvučnog snimanja pluća i kontrole nivoa šećera u krvi za pripadnice romske i egipćanske populacije koje žive u toj opštini. Akcijama je obuhvaćeno 40 žena pripadnica najmarginalizovanije društvene grupe.
Ova aktivnost dio je kontinuirane promocije važnosti zdravstvene zaštite i preventivnog djelovanja kada je riječ o najčešćim oboljenjima ženske populacije.