23. jun – Objavljen izvještaj o potrošnji ljekova za 2016. godinu – CALIMS

0
302

Agencija za ljekove i medicinska sredstva – CALIMS objavila je Izvještaj o potrošnji ljekova za 2016. godinu koji se nalazi na web stranici Agencije u dijelu Izvještaji/Potrošnja ljekova, kao i dijelu Ljekovi/Humani/Potrošnja ljekova.
U okviru objavljenog izvještaja mogu se naći podaci o ljekovima koji su se prometovali u 2016. godini, na svim nivoima ATC klasifikacije, izraženo u dnevno definisanim dozama (DDD) na 1000 stanovnika na dan, i finansijski.
Za izradu izvještaja su korišćeni podaci o prometu registrovanih veledrogerija, koje su obavljale promet sa ljekovima u 2016. godini u Crnoj Gori (18 privatnih i 1 državna).
Agencija za ljekove i medicinska sredstva je koristeći podatke o potrošnji ljekova iz 2016. godine i podatke iz 2015. godine, uradila uporednu analizu potrošnje za navedni period, koja se možete preuzeti sa njihovog sajta.