23. septembar – MEĐUNARODNI DAN STARIH OSOBA

0
376

Međunarodni dan starih osoba je poseban dan za stare osobe širom svijeta. Slogan ovogodišnje kampanje OSOBE 60+, RAČUNAJTE NA NAS izabran je sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na činjenicu da će starenje populacije i populaciona dinamika oblikovati ključne izazove za razvoj sa kojima će se svijet suočiti u 21 vijeku. Neobraćanje pažnje na stare osobe znači da se ne obraća pažnja na 20% svjetske populacije do 2030.godine, kada će biti više ljudi starijih od 60 godina nego djece mlađe od 10 godina, pri čemu će te brze promjene u starosnoj strukturi prije svega zahvatiti zemlje u razvoju.

Cilj da izgradimo budućnost kakvu želimo znači da moramo obratiti pažnju na stanovništvo starije od 60 godina za koje se očekuje da će dostići broj od 1,4 milijarde do 2030.godine.

Međunarodni dan starih osoba se u svijetu obilježava 1. oktobra u skladu sa Rezolucijom 45/106 koju je proglasila Glavna skupština Ujedinjenih nacija 14. decembra 1990. godine sa ciljem da se naglasi koliko je važno prilagoditi okruženje u kome živimo potrebama i sposobnostima stanovnika trećeg doba.

Obilježavanje Međunarodnog dana starih osoba 2015. godine ima za cilj da ukaže pažnju javnosti da je uvažavanje demografskih trendova i socijalna inkluzija starih osoba od presudne važnosti za kreiranje održive urbane sredine koja promoviše jednakost, blagostanje i prosperitet zajednički za sve građane.