23. septembar- MINISTAR RADUNOVIĆ SA SARADNICIMA RAZGOVARAO SA PREDSTAVNICIMA MISIJE SVJETSKE BANKE

0
420

Ministar zdravlja prof. dr Miodrag Radunović razgovarao je sa predstavnicima identifikacione misije Svjetske banke, koja ima za cilj da se prepozna ključne komponente strukturnih reformi u sistemu zdravstva, koje će biti finansijski podržane iz kredita Svjetske banke. Delegaciju su predvodili  zdravstveni ekspert i program menadžer Svjetske banke Ana Holt i Timothy Johnston, a sastanku je prisustvovala i dr Elke Jakubovski, program menadžer regionalne kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu.

Ministar Radunović i njegovi saradnici upoznali su predstavnike Svjetske banke sa vizijom razvoja zdravstvenog sistema za narednih pet godina.

Na sastanku je dogovoreno da se predstavnicima Svjetske banke dostave na uvid strateški dokumenti, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Nacrt zakona o zdravstvenom osiguranju, Plan ljudskih resursa, Strategiju optimiziacije bolničke zdravstvene zaštite, kao i prezentuje plan razvoja zdravstvenog sistema Crne Gore.