24. maj – Crnogorski ljekari na obuku u Švajcersku

0
345

Ministar zdravlja dr Kenan Hrapović potpisao je Memorandum o razumijevanju sa Univerzitetskom bolnicom u Ženevi, kojim je predviđeno da se crnogorskim ljekarima omogući stručno usavršavanje na toj švajcarskoj zdravstenoj ustanovi. Cilj je da doktori steknu praktična iskustva i saznanja u određenim medicinskim granama.
Zahvaljujući se renomiranom univerzitetskom centru u Ženevi na inicijativi da se kroz edukaciju pomogne crnogorskom zdravstvu, Hrapović je kazao da je Ministarstvu zdravlja cilj unapredjenje funkcionisanja zdravstvenog sistema i u krajnjem zadovoljstvo građana zdravstvenim uslugama. Jedan od prioriteta je edukacija mladog kadra, kao i dodatno stručno usavršavanje postojećeg medicinskog kadra, u čemu je pomoć ženevske bolnice od velikog značaja.
Predstavnica Univerzitetske bolnice u Ženevi, dr Hazrija Ada Mustafić je navela da se u ovom poznatom zdravstvenom centru razvijaju i sprovode najsavremenije tehnologije i kliničke inovacije i da je njihova misija, između ostalog, prenos znanja i tehnologija.