22. maj – Crna Gora je među zagađenijim zemljama u Evropi

0
318

Najnovnije informacije koje je objavila Svjetska zdravstvena organizacija govore da je Bosna i Hercegovina po svim parametrima najzagađenija zemlja u Evropi, a teritorija Balkana i Istočne Evrope prednjače u odnosu na ostale zemlje. Slijede Makedonija, Bugarska, Poljska, Crna Gora i Mađarska. Prema podacima SZO koji se odnose na 2014. godinu, teritorije Balkana i Istočne Evrope prednjače u odnosu na ostale zemlje.
BiH, Bugarska, Albancija i Ukrajina su zemlje sa najvišom stopom mortaliteta zbog velike zagađenosti vazduha. Mnoge od zemalja sa ovog prostora imaju najviši godišnji koeficijent zagađenosti, koji žestoko prelazi granice normalnog.
Najnižu stopu štetnih čestica u vazduhu imaju Švedska, Finska, Island, Estonija i Norveška, dok BiH, Makedonija, Bugarska, Poljska, Crna Gora i Mađarska imaju najveću koncentraciju štetnih čestica.
BiH ima 55.1 mikrograma po kubnom metru vazduha, dok Makedonija ima 42.7. Slijedi Bugarska sa 30.3, Poljska sa 25.4, Crna Gora sa 24.3, Mađarska sa 22.7, Srbija sa 21.4 i Češka sa 20.7 mikrograma po kubnom metru.