25. decembar – Digitalizacija u zdravstvu ključna za odgovor na pandemiju

0
77

Digitalizacija ključnih procedura u zdravstvenom sistemu u vremenu pandemije izazvane virusom covid 19, ključ je efikasnog odgovora na nju, istaknuto je na sastanku ministarke zdravlja dr Jelene Bojović Borovinić i šefice kancelarije SZO u Crnoj Gori dr Mine Brajović.

Ministarka dr Borovinić Bojović je naložila svim djelovima zdravstvenog sistema da izvrše neophodne analize trenutnog stanja u ovim oblastima i po detaljnim uputstvima krenu u logističke i kadrovske pripreme za implementaciju potpuno novog digitalnog sistema na kojem će se bazirati budući procesi.

Kako se ističe u saopštenju Ministarstva, prepoznaje se potencijal digitalnih tehnologija u zdravlju, kao osnov za unapređenje učinkovitosti i funkcionisanja cjelokupnog zdravstvenog sistema, kao i dostupnosti zdravstvenih servisa.

– Kao strateški partner, SZO će nastaviti da pruža tehničku i finansijsku podršku Vladi Crne Gore u razvoju i implementaciji tehnologija koje će biti integrisane u zdravstveni sistem, radi unapređenja i većeg stepena njegove održivosti – poručila je dr Brajović.

Na sastanku je SZO konsultantska firma za razvoj digitalnih platformi predstavila funkcionalne zahtjeve i rješenja koja će biti podržana kroz novi pristup digitalnog odgovora na krizu.

Planirano je da prvo od novih digitalnih rješenja bude operativno na nacionalnom nivou krajem januara 2021. godine.