25. oktobar – EVROPSKA UNIJA INVESTIRA 300 MILIONA EURA U HRVATSKO ZDRAVSTVO

0
286

Do kraja ove godine i tokom 2016. u hrvatsko će zdravstvo biti investirano 300 miliona eura iz strukturnih fondova Europske unije (EU), a taj će novac biti uložen u zdravstvenu infrastrukturu i projekte kojima je cilj osnaživanje ljudskih potencijala, doznaje se u Ministarstvu zdravlja.

Najveći dio novca iz EU fondova, 70 miliona eura, predviđeno je za uređenje dnevnih bolnica, odnosno dnevne hirurgije kod najmanje 80 posto bolnica obuhvaćenih Nacionalnim planom razvoja bolnica. Time se želi, ističu u Ministarstvu, smanjiti prijem pacijenata u bolnice i postići veću isplativost zdravstvenog sistema.

Sredstvima iz EU fondova nastavit će se ulaganje u objedinjene hitne bolničke prijeme i finansirati uspostavu hitnog medicinskog prevoza brodovima, za što je osigurano 26,5 miliona eura. Osim dostupnije hitne pomoći, hitnom pomorskom medicinskom službom želi se poboljšati prevoz s ostrvaa, naročito u slučaju pomorskih nesreća i zbog prekograničnog pružanja zdravstvene zaštite.

Tu je i projekt ulaganja u nabavku opreme i obnovu infrastrukture u domovima zdravlja u iznosu od 18,5 miliona eura, sa ciljem poboljšanja kvaliteta primarne zaštite i smanjenja slanja pacijenata u bolnice za barem 15 posto.

Oko 50 miliona eura planira se uložiti u energetsku učinkovitost zdravstvenih ustanova, dok je 40 miliona eura namijenjeno E-zdravlju, daljnjoj informatizaciji sistemaa i centraliziranom upravljanju poslovnim procesima, a 35 miliona eura uložit će se u poboljšanje kvaliteta i pristupa bolničkoj skrbi za ranjive skupine, dok će se 62 miliona eura uložiti u ljudske potencijale.

Tu su još i programi prevencije i praćenja kroničnih bolesti, akreditaciju bolnica, kontinuiranu izobrazbu zdravstvenih djelatnika, E-učenje te uspostava središnjeg tijela za E-zdravlje.