26. april – POMOĆ ZA PACIJENTE SA HRONIČNIM BOLOM

0
375

svijet5Širom svijeta, svaka peta osoba pati od bolova koji traju mjesecima i godinama, što dovodi do gubitka posla, depresije i povećava očajanje kada medicinske intervencije ne uspiju ili zdravstveni stručnjaci nagovjeste da osobe koje trpe bol zapravo sve umišljaju. Nove metode za mapiranje bola u mozgu pružaju potvrdu hroničnog bola, a jednog dana bi mogle da omoguće bolje lečenje.

Grupa u Bolderu, u Koloradu pruža podršku ljudima koji pate od bolova koji traju godinama.

„Ako ste ikada udarili ruku čekićem ili ste bili kod zubara i popravljali su vam zube bez anestezije, koliko to boli, zamislite da nije prestalo“, kaže Čarls Horovic, savjetnik koji predvodi grupu, a i sam je imao hronični bol u leđima.

Ni jedan medicinski test ne može da pokaže hronični bol. Ali neurološko mapiranje koje je napravio istraživač sa univerziteta Harvard, Klas Linman otkrilo je da osobe koje su prijavile bolove u vratu, imaju više tačaka za aktiviranje nervnog sistema u vratu. Za povredu koja se naziva teniski lakat, aktivacija je u blizini lakta.

Snimci mozga koje je napravio naučnik sa univerziteta Kolorada Tor Vejdžer pokazuju razlike između dugotrajnog i trenutnog bola. Iznenadni bol uključuje centre u mozgu koji pokreću brzu akciju.

Nasuprot tome, hronični bol aktivira djelove vezane za emocije i pamćenje.

„Kada ljudi zamisle topli pokrivač po hladnom danu, oni povećavaju aktivnosti u ovom sistemu i bol počinje da jenjava. Vaša sposobnost da obradite bol, mentalno, može da utiče na način na koji taj sistem pojačava ili smanjuje bol,“ rekao je Vejdžer.