26. decembar – Asocijacija za preventivnu pedijatru Crne Gore postala punopravni član Evropske pedijatrijske akademije

0
447

Asocijacija za preventivnu pedijatru Crne Gore, na nedavno održanom godišnjem sastanku Evropske pedijatrijske akademije (EPA) u Briselu, postala je punopravni član ove emninetne međunarodne organzacije.

Na sastanku Evropske pedijatrijske akademije prisustvovala je delegacija iz Crne Gore, koju je predvodio doc. dr Nebojša Kavarić, direktor Doma zdravlja Podgorica i predsjednik Asocijacije za preventivnu pedijatriju. U toku konferencije, održana je Skupština Akademije koja je jednoglasno prihvatila prijavu Asocijacije za prventivnu pedijatriju Crne Gore da postane punopravni član Evropske pedijatrijske akademije.

Ovo je vrlo značajna odluka za dalji razvoj pedijatrije u Crnoj Gori jer će naši ljekari moći da učestvuju u razvijanju smjernica i protokola u pedijatriji,  kao i donošenju strateši važnih dokumenata za razvoj pedijatrije u Evropi.

Takođe, na ovaj način postiže se bolja povezanost naših pedijatara sa kolegama iz ostalih evropskih zemalja. Svi pedijatri iz Crne Gore istovremno su postali i punopravni čalnovi EPA čime stiču mogućnost da pod povoljnijim uslovima učetvuju u različitim edukativnim programima koje organizuje EPA.

Skupština EPA jednoglasno je odlučila i da se godišnji sastanak EPA 2021. godine odži u Crnoj Gori, što će nesumnjivo doprinijeti daljoj afirmaciji naše pedijatrijske službe.