15. januar – Povratak ljekara sa specijalizacije u bjelopoljsku Opštu bolnicu

0
323

U prethodnoj godini u bjelopoljsku Opštu bolnicu sa specijalizacije vratila su se tri ljekara. Završena je specijalizacija za ginekologa, otorinolaringologa kao i subspecijalizacija za neonatologa. U okviru plana dodjeljenih specijalizacija u ovoj godini osam ljekara završava specijalizaciju  i vraća se u matičnu ustanovu. Takođe, dva ljekara koji se nalaze na subspecijalizaciji iz digestivne hirurgije i audiologije u toku ove godine počeće sa radom u bolnici.

Do kraja godine vratiće se ljekari sa specijalizacija iz oblasti interne medicine, hirurgije,ortopedije,radiologije,ginekologije, epidemiologije i ORL.

Na ovaj način stvara se dugoročna stabilnost kada je u pitanju pružanje zdravstvene usluge i zaštite za gradjane sjevera Crne Gore.

Menadžment Opšte bolnice Bijelo Polje u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Fondom zdravstva Crne Gore nastaviće da unapredjuje uslove u kojima ljekari pružaju zdravstvenu uslugu kroz investicije u opremu i stručno usavršavanje.