26. mart – PACIJENTIMA OD 01. APRILA 2014. GODINE BEZ POTVRDE OMOGUĆENA BESPLATNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U PZU

0
312

Ministarstvo zdravlja, kako je i ranije najavilo, od 01. aprila 2014. godine omogućiće građanima da direktno, bez potvrde, ostvare besplatnu zdravstvenu zaštitu u privatnim zdravstvenim ustanovama sa kojima Fond za zdravstveno osiguranje ima potpisan ugovor, ukoliko zdravstvenu uslugu ne mogu da ostvare u roku od 30 dana u javnim zdravstvenim ustanovama.

Takođe, Ministarstvo zdravlja, ulagajući dodatne napore, obezbijedilo je uslove da građani direktno i bez nalaza Konzilijuma Kliničkog centra Crne Gore, ostvare zdravstvenu zaštitu u privatnim zdravstvenim ustanovama, sa kojima Fond ima potpisan ugovor, za operativne procedure, ukoliko se one ne mogu obaviti u roku od 90 dana u javnim zdravstvenim ustanovama.

Podsjećamo, da u ovom momentu, shodno potpisanim ugovorima sa Fondom, građani besplatnu zdravstvenu zaštitu u privatnim zdravstvenim ustanovama mogu ostvariti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u oblasti pedijatrije (nefrologija, pulmologija, hematologija) i fizikalne medicine, a na sekundarnom i tercijarnom nivou u oblasti kardiologije, urologije, ortopedije, oftalmologije, gastroenterologije, vaskularne hirurgije i vantjelesne oplodnje.