26. septembar – CRNA GORA MEĐU VODEĆIM ZEMLJAMA OKRUŽENJA U BORBI PROTIV RAKA

0
294

Crna Gora se, prema posljednjim objavljenim izvještajima Svijetske zdravstvene oranizacije, nalazi među vodećim zemljama okruženja u borbi protiv raka. Zahvaljujući naporima crnogorskog zdravstvenog sistema evidentan je pad mortaliteta od raka. U izvještajima Svjetske zdravstvene organizacije navodi se da je u Crnoj Gori za 11% smanjena smrtnost od raka na godišnjem nivou, po čemu je jedna od vodećih zemalja Evrope. Istraživanje je pokazalo da države koje su uvele restrikcije u liječenje oboljelih od raka i njihovu cjelokupnu zdravstvenu zaštitu, kao što su Srbija i Makedonija, bilježe porast stope smrtnosti od malignih bolesti.
Godišnje u Crnoj Gori od raka oboli 2115 ljudi. Smanjenje stope mortaliteta za 11% pokazuje da karcinom nije nužno smrtonosna bolest i da se pravovremenim aktivnostima i naporima cijelog zdravstvenog sistema može uspješno boriti sa ovom opakom bolešću. U izvještajima je ocijenjeno da je smanjenje stope mortaliteta od malignih bolesti u Crnoj Gori, rezultat velikih napora koje posljednjih nekoliko godina ulaže Ministarstvo zdravlja, u saradnji sa ostalim nadležnim institucijama, koji su rezultirali postojanjem jasno definisane pozitivne liste ljekova i primjenom najsavremenije terapije za liječenje karcinoma. Takođe veliki doprinos dao je i edukovanan i stručni kadar Klinike za onkologiju i radioterapiju Kliničkog Centra Crne Gore, koji je prateći savremene trendove liječenja omogućio primjenu najnovijih standarda u dijagnostici i liječenju onkoloških bolesnika u Crnoj Gori.
Takođe, u borbi protiv nezaraznih bolesti Crna Gora se radom na podizanju svijesti o štetnostima konzumacije alkohola i pušenja, pozicionirala kao jedna od vodećih zemalja u svijetu. Na ovaj način aktivno se sprovodi rad na smanjenju učestalosti karcinoma pluća i drugih malignih bolesti u Crnoj Gori.