29. septembar – ODRŽAN XVIII SIMPOZIJUM UDRUŽENJA GINEKOLOGA I OBSTETRIČARA CRNE GORE, SRBIJE I REPUBLIKE SRPSKE

0
355

10U Hotelu Mediteran u Budvi održan je XVIII simpozijum Udruženja ginekologa i obstetričara Crne Gore, Srbije i Republike Srpske. Skup je međunarodnog karaktera i okupio je više od 50 predavača iz Crne Gore, Srbije, kao i značajna svjetska imena iz oblasti ginekologije i akušerstva.
Prilikom otvaranja simpozijuma ministar zdravlja prof. dr Budimir Šegrt izjavio je da je ulaganje u razvoj zdravstvenog sistema, u cilju unaprjeđenja zdravlja građana, najznačajnija investicija svake države, koja garantuje bolji i kvalitetniji život današnjih i generacija koje dolaze. Reproduktivno zdravlje je važna oblast u razvoju zdravstvenog sistema, koja saglasno zakonu, ima prioritet i u finansiranju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i sastavni je dio obima i standarda zdravstvenih usluga.
Unapređenje politike reproduktivnog zdravlja je složen proces koji obuhvata brojne segmente društvene infrastrukture, a ne samo sistem zdravstva. Intersektorski pristup problemu reproduktivnog zdravlja je neophodan uslov uspjeha reformi u ovoj oblasti, tako da je i ovaj skup mogućnost unaprjedjenja znanja i iskustva kroz uspostavljanje i razvijanje multisektorske saradnje.
Ginekologija i akušerstvo predstavljaju važan segment medicinske nauke. Posljednjih decenija razvoj ove grane medicine je ubrzan i značajan, što zahtijeva razmjenu znanja i iskustava i suočavanje sa sve brojnijim pravnim i etičkim dilemama.
Ministarstvo zdravlja proteklih godina posvetilo je posebnu pažnju uređivanju ovog veoma bitnog segmentrana zdravstvene zaštite. To potvrđuje i podatak da je Crna Gora zemlja sa niskom stopom mortaliteta novorođenčadi, što je glavni pokazatelj kvaliteta perinatalne zaštite. Stopa smrtnosti odojčadi iz godine u godinu opada, tako je, prema podacima MONSTATA iz 2014. godine iznosila sa 4,9 na hiljadu živorođene djece, dok je 2000.godine bila 11,1, a 2010, bilo je 6,7 .
– Organizovanje stručnih skupova značajno doprinosi stručnom osposobljavanju, uvećanju ukupnog kvantuma znanja i vještina medicinskih radnika, blagovremenom usvajanju i prenošenju savremenih medicinskih dostignuća sa namjerom da nova saznanja poboljšaju kvalitet zdravstvene usluge – zaključio je ministar zdravlja prof. dr Budimir Šegrt