28 – CALIMS OBJAVIO IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI LJEKOVA ZA 2015.

0
288

Medical LogoAgencija za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS) je objavio Izvještaj o potrošnji ljekova za 2015. godinu i nalazi se na web stranici CALIMS -a u dijelu Izvještaji i Potrošnja ljekova.

U okviru objavljenog izvještaja nalaze se i podaci o ljekovima koji su se prometovali u 2015. godini, na svim nivoima ATC klasifikacije, izraženo u dnevno definisanim dozama (DDD) na 1000 stanovnika na dan, i finansijski (u eurima).

Za izradu izvještaja su korišćeni podaci o prometu registrovanih veledrogerija, koje su obavljale promet ljekova u 2015. godini u Crnoj Gori (19 privatnih i 1 državna). Agencija za ljekove i medicinska sredstva je koristeći podatke o potrošnji ljekova iz 2015. godine i podatke iz 2014. godine., uradila uporednu analizu potrošnje za navedni period.