29. novembar – Doprinijeti razvoju djece zdravih prehrambrenih navika kod djece

0
357

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja započelo je 5. novembra realizaciju Programa voće, povrće, mlijeko i mlječni proizvodi za škole, koji ima za cilj poboljšanje prehrambenih navika djece i promociju zdravih stilova života kod najmlađih generacija.

Crna Gora je suočena sa zabrinjavajućom epidemijom prekomjerne kilaže i gojaznosti u populaciji najmlađih članova našeg društva. Za taj, ali i sve izazove i ciljeve od značaja za cijelo društvo, najbolji odgovori su saradnja i zajedništvo svih segmenata društva u pronalaženju rješenja, ocijenio je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović otvarajući konferenciju o nacionalnom i multisektorskom dijalogu na temu “Program – voće, povrće, mlijeko i mlječni proizvodi za škole – put zdravih navika i boljeg zdravlja od ranog djetinjstva”.

Sa ciljem zajedničkog djelovanja u pravcu poboljšanja prehrambenih navika djece i smanjenja zabrinjavajućeg procenta gojaznosti djece u Crnoj Gori, kao i predstavljanja Programa voće povrće, mlijeko i mliječni proizvodi za škole čiju realizaciju je započelo Ministarstvo poljoprivrede u osnovnim školama, Ministarstvo je u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom organizovalo skup.

Na konferenciji su, osim predstavnika Vlade, prisustvovali predstavnici Zajednice opština, direktori i predstavnici 40 osnovnih škola širom Crne Gore, Instituta za javno zdravlje, Fakulteta za sport, civilnog sektora i medija.

Simović je izrazio zadovoljstvo prisustvom svih subjekata društva ističući da svi treba da budu partneri u ostvarenju zajedničkog cilja, a to je, kako je kazao, „stvaranje uslova za zdraviji razvoj djece i zdravija buduća pokoljenja“.

Ministar zdravlja dr Kenan Hrapović kazao je da je gojaznost medicinski problem koji se najlakše prepozna, ali se najteže liječi.

– Gojaznost je dostigla epidemijske razmjere u svijetu. U poslednjih 50 godina broj gojazne djece se povećao za nevjerovatnih 300 odsto – kazao je Hrapović dodajući da su uzroci gojaznosti su kompleksni i brojni i uključuju genetske, biološke, kulturološke i sociološke faktore, ali da su kompleksne i posljedice.

Šefica Kancelarije SZO u Crnoj Gori Mina Brajović čestitala je Ministarstvu poljoprivrede na iniciranju i realizaciji važnog Programa podjele svježih i zdravih obroka za djecu u školama, jer to, kako je kazala, nije samo primjer dobre prakse zemalja EU nego mnogo više.

– Za SZO ovo je potvrda da borba protiv gojaznosti djece u Crnoj Gori nije samo priortet sektora zdravstva, nego je i pod punom pažnjom i drugih resora, kao što je poljoprivreda. To je potvrda da je Vlada usvojila pristup multisektorskog pristupa u rješavanju ovog problema.