29. novembar – Nedelja posvećena praćenju bezbjednosti ljekova

0
337

U periodu od 25. do 29. novembra se putem društvenih mreža u 57 zemalja svijeta organizovala kampanja, čiji je cilj unapređenje svijesti o značaju praćenja bezbjednosti ljekova u prometu. Već četvrtu godinu za redom, krajem novembra, Kolaborativni centar SZO za internacionalno praćenje bezbjednosti primjene ljekova – Uppsala Monitoring Centre (UMC) se udružuje sa regulatornim agencijama širom svijeta i na zabavan način podsjeća zdravstvene radnike na značaj spontanog prijavljivanja neželjenih dejstava ljekova. Ove godine i Crna Gora se pridružila inicijativi, a osim Agencije za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS) u kampanji su učestvovali: Udruženje pedijatara Crne Gore, Dom zdravlja Podgorica, Farmaceutska komora Crne Gore i časopis Medical. Zajedničkom akcijom, učesnici kampanje su poslali poruku svim zdravstvenim radnicima u Crnoj Gori, čija je pažnja bila ključna za detekciju neželjenih dejstava i drugih problema vezanih za primjenu ljekova, a time i zaštitu zdravlja svih nas.

Glavna tema ovogodišnje kampanje je bila rizik koji prati istovremenu primjenu više ljekova, naročito kada su u pitanju njihove međusobne interakcije. Primjena više ljekova je često neophodna, najčešće kod starijih i pacijenata sa hroničnim oboljenjima, što zahtijeva posebnu pažnju zdravstvenih radnika usljed povećanog rizika od ispoljavanja neželjenih dejstava, kao i mogućih interakcija sa drugim ljekovima, hranom ili dodacima ishrani. Osim toga, podsjetićemo i na uvijek aktuelnu temu bezbjednosti primjene ljekova kod djece.

Globalna kampanja putem društvenih mreža je još jedna prilika da podsjetimo da je svaka prijava sumnje na neželjeno dejstvo, koju zdravstveni radnik dostavi CALIMS, važna za procjenu bezbjednosnog profila lijeka i njegovu racio nalnu i bezbjednu primjenu.

Predstavnica CALIMS-a mr ph Veselinka Vukićević kazala da je tema ovogodišnje kampanje istovremena primjena velikog broja ljekova i rizici koje oni nose.

– Primjena ljekova je neophodna, naročito kod starijih osoba i hroničnih bolesnika, ali takva primjena nosi rizik od ispoljavanja njihovog neželjenog dejstva – istakla je mr Vukićević na konferenciji za novinare.

U Crnoj Gori, kako je rekla, trećina osoba starijih od 75 godina uzima više od šest ljekova dnevno, i tada je važno da pacijent uzima ljekove onako kako je propisano.

– Važna tema je primjena ljekova kod djece, u trudnoći i prilikom dojenja, jer djeca drugačije reaguju na ljekove i stoga se strogo mora voditi računa – kazala je mr Vukićević.

Očigledno je, kako je navela, da su ljekovi u prometu kvalitetni, bezbjedni i odgovarajućeg kvaliteta, ali da njihovu primjenu prati određeni rizik.

Predstavnica CALIMS-a mr ph Maja Stanković kazala je da pacijenti neželjene reakcije na lijek prijavljuju od 2009. godine.

– Pacijenti nemaju pravo, odnosno ne prijavjuju Agenciji za ljekove sumirana nežejena dejstva već komuniciraju preko zdravstvenih radnika, bez obzira na njihovu specijalnost – kazala je Stanković.

Ona je dodala da u nacionalnoj bazi ima 1,3 hiljada sumnji na neželjena dejstva lijeka.

– Najviše se prijavljuju neželjena dejstva iz grupe citostatika, što je očekivano jer su to specifični ljekovi. Najčešća neželjena dejstva su ona koja spadaju u poremećaj kože i potkožnog tkiva – kazala je mr Stanković.

Prema njenim riječima, 65 odsto prijavljenih dejstava nije ozbiljnog karaktera.