27. novembar – U organizaciji Glosarij CD/MSD održan multidisciplinarni sastanak

0
411

Multidisciplinarni sastanak Značaj fekalnog kalprotetktina u dijagnozi i terapiji inflamatornih bolesti crijeva održan je u Hotelu CentreVille u Podgorici.

Predavači su bili prof. dr Brigita Smolović, gastroenterolog iz KCCG, koja je bila i moderator skupa, dr Nevena Terzić Stanić, specijalista biohemije KCCG i dr Marija Nikolić, specijalista infektolog, takođe iz KCCG. Skupu su prisustovali gastroenterolozi, infektolozi i biohemičari.

Dr Nevena Terzić Stanić je govorila na temu Fekalni kalprotektin – izazovi u laboratorijskoj dijagnostici.  Doktorka je objasnila laboratorijsku metodu, način pravilnog sakupljanja fecesa i dostavljanja uzorka u laboratoriju kao i uticaj ovih postupaka na rezulate testa. U svom izlaganju istakla je  značaj kalprotetkina u diferencijaciji upalnih bolesti crijeva od sindroma iritabilnog crijeva.

Dr Marija Nikolić je govorila na temu Dijarealni sindrom u infektivnim bolestima. Cilj njenog izlaganja je bio da podsjeti učesnike na podjelu proliva, uzročnike proliva, specifičnosti kliničke slike u zavisnosti od izazivača, izazovima u postavljanu dijagnoze i izboru odgovarajuće terapije. Doktorka je istakla da fekalni kalprotektin u infektologiji zbog ne zadovoljavajuće specifičnosti u akutnim dijarejama gdje je uvijek povišen nema dijagnostičku vrijednost, takođe neoplazije i upalne bolesti crijeva mogu povećati nivo fekalnog kalprotektina.

Prof. dr Brigita Smolović je govorila o ulozi biomarkera u upalnim bolestima crijeva. Upalni biomarkeri se koriste uz ostale dijagnostičke procedure  (laboratorija, rtg, ultrazvuk, kolonoskopija). Biomarkeri pomažu kliničarima da otkriju prisustvo i ozbiljnost inflamacije i mogu spriječiti potrebu za invazivnim ispitivanjima. Kod pacijenata sa IBD (Intestinalna bolest crijeva), FC (Fekalni kalprotektin) služi za monitoring aktivnosti bolesti i dalje prognostičke informacije, a kod  pacijenata koji relapsiraju pokazan je konstantan porast FC prije relapse. FC je specifičniji za intestinalnu inflamaciju nego CRP i mnogo pouzdaniji za detekciju post-operativnog relapsa kod CD (Kronove bolesti). Dobro korelira s mukoznim cijeljenjem i odgovorom na indukciju u UC (ulcernoznom kolitisu).

Nakon predavanja u diskusiji učesnici su se složili da samo pravilno uzeti uzorak za fekalni kalprotektin kao i redovna kontrola vrijednosti ovog biomarkera smanjuju broj kolonoskopija i omogućavaju bolje praćenje pacijenata. Pacijent na ovaj način dobija bolji i pravovremeni tretman, a sa druge strane, zbog pravilnog odabira pacijenata za kolonoskopiju, smanjuju se i troškovi liječenja.