29. oktobar – Podrška SAD i SZO u jačanju kapaciteta za zdravstvenu sigurnost 

0
38

– Zdravlje predstavlja politički i razvojni prioritet Vlade Crne Gore, kao osnov održivog, inkluzivnog razvoja i “zelene“ tranzicije“ – poručio je ministar zdravlja Dragoslav Šćekić, na sastanku sa američkom ambasadrokom u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke i dr Gundom Veilerom, direktorom Svjetske zdravstvene organizacije za saradnju sa zemljama u regionu Evrope.

Izražavajući zahvalnost za dragocjenu podršku naroda i Vlade SAD-a i kontinuiranu pomoć SZO, ministar Šćekić je kazao da je nivo pripremljenosti za vanredne situacije, ne samo u Crnoj Gori, već u svim zemljama Zapadnog Balkana, i dalje neadekvatan i traži političku posvećenost, ulaganja i snažna partnerstva.

Ministar je poručio da nema bezbjedne Evrope bez bezbjednog i snažnog Balkana i izrazio očekivanje da će na predstojećem Samitu zemalja zapadnog Balkana biti “prostora “ za zdravlje, jer, kako je kazao, ulaganje u zdravlje i zdravstvenu sigurnost je investicija u budućnost.

Ambasadorka Rajnke je istakla važnost implementacije USAID-ovog projekta u odgovoru na COVID-19 (American Rescue Plan COVID-19 Response Activity ARPA) vrijednog 2,7 miliona dolara, koji sprovodi Kancelarija Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u Crnoj Gori. Projekt podržava zdravstveni sistem Crne Gore u borbi protiv pandemije, kroz proširenje pristupa dijagnostici i terapiji za otkrivanje, upravljanje i liječenje COVID-19, kao i podsticanje napora zdravstvenih vlasti u imunizaciji, rekla je Ambasadorka.

Aktivnosti na jačanju kapaciteta za odgovor na COVID 19 pandemiju, koje je u prethodnom periodu realizovala SZO, a uz dragocjenu finansijsku podršku Vlade SAD-a, kako u Crnoj Gori, tako i u drugim zemljama regiona Evrope, prema riječima dr Veilera iz SZO, predstavljaju paradigmu uspješnog partnerstva u funkciji unapređenja zdravlja, očuvanja života i jačanja kapaciteta pripremljenosti i odgovora na buduće krize.

U predstojećem periodu ova saradnja u Crnoj Gori dodatno će se unaprijediti i intenzivirati kroz planirane aktivnosti na planu promocije imunizacije protiv COVID 19.

On je poručio da će SZO, sa jednakom posvećenošću nastaviti podršku Ministarstvu zdravlja pod liderstvom ministra Šćekića, kako bi se temeljima ostvarenih rezultata ovog produktivog partnerstva sa Vladom SAD-a, dalje osnažili kapaciteti za zdravstvenu sigurnost u zemlji, a posebno kroz saradnju sa Evropskom Unijom.

Posebnu zahvalnost, dr Veiler je izrazio u vezi sa aktivnim učešćem ministra Šćekića i delegacije Crne Gore tokom nedavno održanog SZO Regionalnog komiteta na različitim sesijama, gdje su zemlje članice SZO odlučivale o daljim pravcima djelovanja u oblasti zdravstvene sigirnosti, digitalnog zdravlja, dostupnosti ljekovima, javnog zdravlja i sl.

Sastanku je prisustvovali Vladimir Obradović, državni sekretar Ministarstva zdravlja i dr Mina Brajović, šefica SZO kancelarije u Crnoj Gori.