3. jul – ADAPTIRANA AMBULANTA U OSTROSU

0
316

U okviru redovnih radnih aktivnosti ministar zdravlja prof. dr Miodrag Radunović posjetio je 3-eg jula adaptiranu Ambulantu u Ostrosu, koja predstavlja organizacionu jedinicu Doma zdravlja u Baru. Ambulanta u Ostrosu teritorijalno pokriva 16 ulcinjskih naselja: Arbaneš, Veliki Ostros, Mali Ostros, Martiće, Koštanjicu, Bobovište, Ckla, Tejane, Šestane, Brisku, Gornje i Donje Muriće, Gornje i Donje Đuravce, Livare, kao i naselje Pinču.