31. avgust – Evropska unija nije odobrila treću dozu vakcina – EMA

0
264

Evropska agencija za ljekove (EMA) više je puta istakla da je potrebno još podataka prije odobrenja dodatnih doza vakcina.

Države članice EU-a koje se odluče za korištenje booster doza covid-19 vakcina mogle bi se suočiti s povećanim pravnim rizikom jer korištenje dodatne doze još nije odobrio evropski regulator za ljekove, objavila je u Evropska komisija.

Evropska agencija za ljekove više puta je istakla da je potrebno još podataka prije odobrenja dodatnih doza vakcina, ali je osam zemalja članica preporučilo booster dozu, a mnoge se pripremaju za sličnu odluku.

– Dodatne doze trenutno ne potpadaju pod autorizaciju covid-19 vakcina za upotrebu i još ih nije naučno procijenila EMA zbog nedovoljno podataka – stoji u saopštenju koje je Europska komisija poslala Reutersu.