5.februar – OBJAVLJENE SMJERNICE DOBRE KLINIČKE PRAKSE

0
316

U skladu sa Zakonom o ljekovima, Ministarstvo zdravlja i Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore CALIMS, objavili su na svojim internet stranicama smjernice dobre kliničke prakse u kliničkom ispitivanju – Smjernice dobre kliničke prakse i Kliničko ispitivanje ljekova u pedijatrijskoj populaciji.

Smjernice, u skladu sa kojim treba da postupaju učesnici u kliničkim ispitivanjima u Crnoj Gori, usaglašene su sa odgo- varajućim EU smjernicama.