7.april – OBILJEŽEN SVJETSKI DAN ZDRAVLJA

0
404

Svjetski dan zdravlja se ove godine obilježio pod sloganom: „Bezbjednost hranje od njive do trpeze. Koliko je vaša hrana bezbjedna?“

Novi podaci o učestalosti alimentarnih bolesti pokazuju koje su posljedice konzumiranja nebezbjedne hrane, kao i potrebu za koordiniranim, međudržavnim akcijama u cijelom lancu snabdevanja hranom, smatraju predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije.

Posvećujući Svjetski dan zdravlja bezbjednoj hrani SZO ističe izazove i mogućnosti u rješavanju problema u vezi sa ispravnošću i kvalitetom hrane.

„Proizvodnja hrane je industrijalizovana, a njena trgovina i distribucija su globalizovani,“ rekla je generalna direktorka SZO-a dr Margaret Čen.

„Pomenute promjene u načinu proizvodnje i distribucije hrane povećavaju mogućnost kontaminacije hrane štetnim bakterijama, virusima, parazitima i hemikalijama,“ dodala je dr Čen. „Lokalni problem bezbjednosti hrane može brzo da postane međunarodni problem. Ispitivanje učestalosti izbijanja bolesti izazvanih hranom je daleko komplikovanija kada jedna vrsta proizvoda sadrži sastojke iz više različitih zemalja“, kazala je dr Čen.