Blagovremeno prepoznavanje može da spasi život

0
640

[heading]Nova, osma po redu, edukativna brošura danilovgradskog Doma zdravlja posvećena je moždanom udaru. Cilj izdavača je bio da preko nje ukaže na važnost prevencije i izbjegavanje faktora rizika, kao i na neke nove načine liječenja[/heading]

Brošura “Prepoznajte moždani udar, svaki minut je važan”, koju je objavio Dom zdravlja Danilovgrad, promovisana je u Podgorici 15. juna. Autori brošure su dr Mirjana Čukić iz Kliničkog centra Crne Gore i prof. Dr Ranko Raičević, načelnik Klinike za neurologiju VMA Beograd. Publikacija je namijenjena stručnjacima, ali i pacijentima, kojima pruža niz informacija i praktičnih uputstava vezanih za prevenciju i reagovanje kada se primijete simptomi.

Direktorka Doma zdravlja Zorica Kovačević, podsjetila je da je to osma publikacija u sklopu njihovog projekta, koji realizuju uz podršku ministarstva.

– Brošura pruža mogućnost da se na konzistentan i sveobuhvatan način steknu znanja iz ove oblasti. Željeli smo da prikažemo vrste, simptome i posljedice moždanog udara, ali prije svega, ukažemo na način kako da se smanji rizik od obolije­vanja i prepoznaju prvi simptomi. Obrazovanje stanovništva i profesionalaca je najbolji način da se poveća uspješnost u liječenju akutnog ishemijskog udara, gje brzina pravovremenog reagovanja može da bude ključni faktor – kazala je Kovačević, najavljujući da će u septembru štampati još 50.000 primjeraka.

MUŠKARCI ČEŠĆE NA UDARU

Objašnjavajući da moždani udar nastaje naglo i traje do 60 minuta, dr Mirjana Čukić je navela i najčešće faktore rizika za nastanak ove bolesti, koja je po smrtnosti na trećem mjestu, poslije kardiovaskularnih i malignih bolesti.

– Faktori rizika se mogu podijeliti na one na koje možemo uticati i one na koje ne možemo uticati. U prve spadaju pol, pošto muškarci češće obolijevaju, te starosna dob. Poslije 55. godine života rizik je veći, a on se uvećava sa svakom novom deka­dom. U faktore na koje možemo uticati spadaju hipertenzija (tri puta povećava rizik), poremećaji liporegulacije, dijabetes melitus, kao i niz faktora vezanih za način života. Pušenje 50 odsto povećava rizik, a sljedeći faktori rizika su: način ishrane, gojaznost, fizička neaktivnost, zloupotreba alkohola. Najčešća etiologija moždanog udara je kardiogena, a to su razni poremećaji srčanog ritma. Simptomi su glavobolja, povraćanje, otežan govor i hod, slabost u ekstremitetima, ponekad i poremećaj svijesti. Vrijeme javljanja je jako važno, jer to utiče na uspjeh liječenja – kazala je dr Čukić.

VELIK ZNAČAJ IZABRANIH LJEKARA

Promociji je prisustvovao i ministar zdravlja doc.dr Miodrag Radunović, koji je istakao da je brošura pokazatelj uspješnosti projekta preventivne edukacije.

-Moždani udar je oboljenje na čiji se nastanak može uticati i kroz dobru informisanost, edukaciju i zdrave stilove Života. Prepoznali smo značaj izabranog doktora, čiji je zadatak postao i preventivno djelovanje, kojim se najbolje može izbjeći bolest – kazao je Radunović.

Prema njenim riječima odnedavno se u Kliničkom centru CG koristi nova metoda liječenja – trombolitička terapija, koju je prošlo šest pacijenata i čiji su rezultati bili dobri.

LIJEČENJE SVE USPJEŠNIJE

Incidenca moždanog udara varira od 100 do 300 osoba na 100.000 stanovnika, a statistički podaci pokazuju da svega 15 odsto oboljelih prođe bez posljedica, kao i da oko 30 odsto ima težak i trajan hendikep.

Profesor Raičević naglasio je da se sa primjenom novih metoda, među kojima je trombolitička, i za najkomplikovanije slučajeve metoda dekompresivne kraniotomije, došlo do dramatičnog obrata uspješnosti liječenja.

– Metode pokazuju sve veću uspješnost, tako da se može reći da se ishemijski udari liječe mnogo bolje nego ranije, a time i smanjuje smrtnost za koju se ranije mislilo da je izvjesna na sam pomen moždanog udara – istakao je dr Raičević.