Mirko Peković – Psihijatrija

0
2256

Prof. dr Mirko Peković, prvi direktor Psihijatrijske klinike, osnovane u Podgorici 2001. godine i prvi nastavnik za predmet Psihijatrije na Medicinskom fakultetu u Crnoj Gori, osnovanom 1996. godine, objavio je sa koautorima, obimno, stručno, naučno djelo Psihi­jatrija na 870 strana. Koautori su: prof. dr Stanko Milić, mr sci dr Lidija Injac Stevović, psihijatar, mr sci dr Zlatko Stojović, neuropsihijatar i mr sci dr Željko Golubović, psihijatar, načelnik psihijatrijske klinike u Podgorici. Peković u predgovoru piše: ”Trudili smo se da ovo ne bude klasični udžbenik, po kojem se sprema ispit, a nakon toga knjiga se ostavi ili zaboravi, već da joj se čitalac ponovo vraća i iz nje uči, ne samo lekcije 0 bolestima i načinu njihovog liječenja, već i o životu i zdravlju”. I zaista, dovo­ljno je pogledati poglavlja u opštem dijelu, u kojima se razmatra etiologija psihičkih poremećaja, biologija psihičkog života, gene­tika u psihijatriji, do teorija o ličnosti – da se obrazovani čitalac i porodični ljekar uvjere u vrijednosti ove opširne, stručne monografije.

U specijalnom dijelu, stručno i naučno, obrađena su poglavlja iz dijagnostike, organski uslovljenih psihičkih pore­mećaja, registrovana su brojna somatska oboljenja kod kojih se javljaju psihički poremećaji, sa naznakama kako se uspostavlja prava dijagnoza. U tekstu o bolesti zavisnosti, jer to iziskuje sadašnje vrijeme zbog velike rasprostranosti kaže se ”da treba uključiti sve društvene strukture, jer je to problem cijeloga društva: vlast, zdravstvo, školstvo, sudstvo, policija, proizvodne organizacije, sportske organizacije, kultura, mediji i liječeni alkoholičari i narkomani”.

Samoubistvo je tema, kojom se duže vremena bavi Peković. Objavljena su tri izdanja monografije pod naslovom ”Izabrana smrt” i više referata o samoubistvu u Crnoj Gori.

Stopa samoubisva u Crnoj Gori je visoka, prelazi preko 20 slučajeva na 100 000 stanovnika, pa to zahtijeva da se i u Crnoj Gori osnuje adekvatan centar za inter­venciju i pomoć putem telefona i stalno otvorene linije. U ranijoj publikaciji ”Osvrti Psihijatrija”, Podgorica 2003. g. korisna je Pekovićeva analiza o uzroku smrti u Crnoj Gori. ”U Crnoj Gori, samoubistvo se osuđuje, vjerovatno što postoji uvriježeno mišljenje (u narodu), da u njegovoj pozadini leži neki vid patologije kao motiv”. Pekovićeva analiza gledanja na smrt glasi: ”Preko neprirodne (smrt u boju) smrti, Crnogorac hoće da živi (socijalno) i dalje, putem priče, legende, u porodici, kraju, otadžbini pa i šire. Crnogorac hoće da je (”upotre­bljiv”) i poslije smrti”.

Knjiga PSIHIJATRIJA, pisana je stručnim, ali laganim i čitkim stilom, razumljivim, tako da je pristupačna i korisna, kako stručnjacima, ljekarima, tako i laičkim čitaocima, koji su, i koji bi trebali biti zainteresirani za poznavanje ličnosti i njihovih reakcija u promjeni raspoloženja i duševnih poremećaja, kako kod djece u razvoju tako i kod osoba koje se odaju pogibeljnim strastima.

Promocija knjige Psihijatrija održana je 18 maja u prostorijama Medicinskog fakulteta u Podgorici. Skup je otvorio dekan fakulteta prof. dr Bogdan Ašanin a promoteri knjige bili su prof. dr Mirko Peković i prof. dr Aleksandar Damjanov sa Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Ova knjiga Pekovića i saradnika je prva značajna sveobuhvatna publikacija u Crnoj Gori iz psihijatrijske nauke i prakse. O tome svjedoči i 310 citiranih referenci iz psihijatrijske leterature..

 

Doc. dr med. sci dr Božo Vuković