Sestre su kičma zdravstva

0
500

[heading]Obrazovanje i tekuće usavršavanje medicinskih sestara i babica prema standardima Evropske unije, preduslovi su priključenja Evropi[/heading]

Udruženje medicinskih sestara i babica Crne Gore sarađuje sa ekspertima iz Velike Britanijei Norveške, kako bi se našao što bolji način za primjenu Direkive Evropske unije za obra­zovanje, tekuće usavršavanje i regulisanje profesija sestara i babica. Direktiva se tiče usaglašavanja uslova obrazovanja medicinskih sestara sa onim kakva su u Evropskoj uniji, kako bi se olakšao proces priznavanja i omogućio slobodan protok te profesije unutar granica Unije.

Udruženje sestara je 21. i 22. juna organizovalo radionicu u nastojanju da ukažu na probleme i pozovu sve relevantne institucije društva da se uključe u rješavanje bitnih pitanja za usklađivanje obrazovnih standarda.

Predsjednica Udruženja, viša medicinska sestra Nada Rondović, objasnila je da je Direktiva o priznavanju stručnih kvali­fikacija usvojena 2007. godine.

– Sada je u toku revizija Direktive i uviđamo da će dogov­oreni zahtjevi biti čakstrožiji nego ranije. Pretpostavljamo da će biti velikih promjena, ne samo u vezi sa obrazovnim programima za nivo prije registrovanja ove profesije, već će biti promjena i u okviru opšteg obrazovanja potrebnog prije upisa u škole za sestre i babice. Takođe se očekuje da sestre i babice imaju pristup sa tom tematikom, u nastojanju da ukažu na probleme i pozovu visokom obrazovanju – objasnila je Rondović.

Medicinske sestre pružaju više od 60 odsto zdravstvene zaštite i predstavljaju najveći pojedinačni elemenat radne snage u Evropi.

Rondović ukazuje da je potrebno prilagoditi i zakonsku regulativu, koja se tiče slobodnog kretanja radne snage i da je to vrlo složen i kompleksan proces.

Savjetodavni komitet u Briselu je usaglasio minimalne standarde za trajanje i program obuke potrebne da se stekne kvali­fikacija medicinske sestre i babice.

– Nakon kvalifikacije za opštu medicinsku sestru, babica bi trebalo da prođe kroz osamnaestomjesečnu specifičnu obuku. Što se tiče mogućnosti visokog obrazovanja za medicinske sestre program mora biti po uzoru evropskih visokoškolskih stručnih škola za zdravstvenu njegu, koji podrazumijeva sistem ocjenjivanja sa ECTS (Europen CreditTransfer System) bodovima. To je sistem kreditnog studija koji omogućava studentima prelazak sa univer­ziteta na univerzitet i u Evropskoj uniji. Zasnovan je tako, da se u njemu teorija prepliće sa praksom i vježbama. Sadržaji pola­ze od opštih, temeljnijih, ka sve specifičnijim, usmjerenim na pojedinačne kompetence, odnosno metode za razvijanje tih kom­petencija i na pojedinačna specijalna područja. Garantovana je vrlo kvalitetna teorijska osnova iz naučnih disciplina značajnih za diplomiranu medicinsku sestru, sa praktičkim primjerima važnim za razvoj kreativnosti studenata na različitim područjima zdravstvene njege – objasnila je Rondović.

BABICAMA ŠIRE KOMPETENCE

Babice imaju važnu ulogu, pa je reforma njihovog obrazo­vanja, unapređenje prakse i preuzimanje novih uloga od velikog značaja za zdravlje sadašnjih i budućih generacija. Babice imaju izuzetnu ulogu u unapređenju zdravlja majke, smanjenju smrtnosti djece, suzbijanju prenosa bolesti kod novorođenih poput HlV-a ili tuberkuloze.

Evropska regulativa, koja se tiče babičkog posla, predviđa da su kompetencije babice pružanje informacija i savjeta u vezi sa zdravim planiranjem porodice, dijagnostikovanje trudnoće i praćenje normalne trudnoće, obavljanje pregleda koji su neophodni za praćenje razvoja takvih trudnoća. Babice bi, ako se uskladi regulativa sa evropskom, trebalo i da pružaju programe pripreme roditeljstva i porođaja, njegu i pomoć majci tokom porođaja i praćenje stanja fetusa in utero odgovarajućim kliničkim i tehničkim sredstvima. I na kraju, obaveza im je obavljanje sigurnog porođaja uključujući i epiziotomiju i karlični porođaj u hitnim slučajevima.

Na skupu je ocijenjeno da kod nas babice nemaju adekvatnu mogućnost školovanja, nakon četvorogodišnjeg, srednješkolskog obrazovanja i nemaju mogućnost sticanja visoke diplome u svojoj struci.