05. februar – BOLJE LIJEČENJE PACIJENATA SA DIJABETESOM TIP 2

0
466

Održan stručni skup o novim terapijskim mogućnostima u liječenju dijabetesa

05.02U organizaciji kompanije MSD-Glosarij CD, u hotelu „Best Western Premier“ u četvrtak 5. Februara, u Podgorici održan je stručni skup na kome su predstavljene nove terapijske mogućnosti u liječenju dijabetesa tip 2.

Na skupu su govorili: mr sc Sreten Kavarić i prof. dr sc Snežana Vujošević iz Kliničkog centra Crne Gore, i doc. dr sc Dario Rahelić iz Kliničke bolnice Dubrava, koji je ujedno i predsjednik udruženja dijabetologa Hrvatske.

Dr Kavarić je u svom izlaganju istakao da podaci Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore i Instituta za javno zdravlje Crne Gore pokazuju da u Crnoj Gori ima oko 50 000 osoba sa dijabetesom, a oko 30 000 onih koji ne znaju da boluju od ove bolesti.

„Preko 11% zdravstvenog budžeta Crne Gore odlazi na liječenje osoba sa dijabetesom. Ustaljena praksa u liječenju dijabetesa koja se odnosi na mijenjanje životnih navika i uvođenje oralnih ljekova u terapiju, i  njihovo kombinovanje, nije primjenjiva kod svakog pacijenta, jer nije isto liječiti pacijenta starije životne dobi i mlađeg pacijenta, ili pacijenta koji ima i druge zdravstvene probleme osim dijabetesa. Glikozirani hemoglobin je još uvijek aktuelni marker za procjenu glikoregulacije. Rano otkrivanje dijabetesa kod pacijenata, od presudnog je  značaja za kontrolu njegovog daljeg toka,“ kazao je dr Kavarić.

Doktor Kavarić je istakao da se glikozirani hemoglobin prati kod 50 posto pacijenata u Crnoj Gori, jer u Crnoj Gori ordinira 21 engokrinolog što je sasvim dovoljno za zadovoljenje potreba pacijenata.

„Iako postoje standardne procedure u liječenju dijabetesa kojih se ljekari pridržavaju, ima mjesta za uvođenje novih terapija da bi se postigao željeni cilj, a to je glikozirani hemoglobin ispod sedam procenata. Glikozirani hemoglobin sa prosječnom vrijednošću 10,5 procenata razlog je za promjenu terapije, jer predstavlja rizik za pojavu dijabetesnih komplikacija kao što su oštećenje očnog dna, dijabetesnog stopala, ošećenje bubrega. Svaki ljekar, osim ovog parametra, treba da uzme u obzir i starosnu dob pacijenta, koje komorbiditete pacijent nosi sa sobom, dužinu trajanja dijabetesa, da li je laboratorija u kojoj se radi glikozirani hemoglobin referentna ili ne i da li je pacijent istovremeno anemičan ili nije,“ rekao je dr Kavarić. Prema riječima doktora Kavarića, individualni pristup pacijentu kao i kombinovana terapija su ključne za postizanje ciljnih vrijednosti glikoziranog hemoglobina kao i za izbjegavanje  komplikacija ove bolesti.

Prof Vujošević govorila je o ljekovima koji su od ove godine dostupni pacijentima u  Crnoj Gori na teret Fonda za zdravstveno osiguranje i koji će dovesti do novih mogućnosti u liječenju pacijenata sa dijabetes melitusom tip 2.

„Danas na tržištu postoji veliki broj ljekova kojima se želi očuvati sekrecija inkretina koji se normalno stvaraju u gastrointestinalnom traktu. Kod pacijenata sa tip 2 dijabetesom inkretinski efekat je umanjen gdje i pored povišene glukoze u krvi, dolazi do sniženog oslobađanja insulina iz beta ćelija, istovremeno nesuprimiranog oslobađanja glukagona iz alfa ćelija i posljedično do dodatnog povećanja nivoa glukoze u krvi. Uspostavljanje normalne glikemije kod pacijenata i izbjegavanje hipo ili hiper glikemije može se jedino postići kombinovanim terapijama koje utiču na normalnu homeostazu glukoze,“ rekla je prof. Vujošević.

„Nove terapijske mogućnosti u liječenju dijabetesa tip 2 zasnivaju se na inhibiciji enzima dipeptidil peptidaze 4 (DPP-4) čime se povećava nivo aktivnih inkretina, što dovodi do smanjenja glukoze u krvi.  Ova vrsta lijeka, koji je  od ove godine na pozitivnoj listi, može se koristiti kao monoterapija, dvojna ili trojna terapija u zavisnosti od potreba pacijenta. Ovaj novi lijek moguće je kombinovati sa skoro svim postojećim ljekovima za liječenje dijabetesa na crnogorskom tržištu, što je njegova velika prednost. Brojne studije koje su rađene o efikasnosti ovog lijeka pokazuju da smanjuje vrijednost hemoglobina A1c, smanjuje vrijednost glikemije natašte i postprandijalne glikemije, ne uzrokuje promjene u tjelesnoj masi pacijenata, a broj hipoglikemičnih epizoda je sličan kao i kod pacijenata koji su uzimali placebo tokom studije,“ kazala je prof Vujošević.

Ono što je  prof Vujošević istakla kao jako bitno je činjenica da se novi lijek može davati i pacijentima sa oštećenom bubrežnom funkcijom, kao i da lijek nema ozbiljnih neželjenih efekata.

Gost iz Hrvatske, docent Rahelić, podijelio je iskustva stručnjaka o novom lijeku koji je na njihovom tržištu prisutan već šest godina ističući da pacijenti oboljeli od dijabetesa imaju dva puta veći rizik od obolijevanja od kardiovaskularnih bolesti, trideset puta češće amputacije, četiri do šest puta češći moždani udar, pet do šest puta češću nefropatiju i ukupnu smrtnost dva do tri puta veću. Docent Rahelić je naveo podatak da je u Hrvatskoj 11,49% zdravstvenog budžeta   namijenjeno liječenju dijabetesa ali da se 85,72% od te sume troši na liječenje komplikacija šećerne bolesti. Stoga je, rekao je on, uvođenje novih ljekova u standardne metode liječenja dijabetesa i regulacija glikoziranog hemoglobina ključna za poboljšanje kvaliteta života pacijenata.

„Tri do pet godina bolesnici koji nijesu znali da imaju šećernu bolest imali su povišenu postprandijalnu hiperglikemiju. U trenutku otkrića šećerne bolesti odgovorni smo da terapijom i edukacijom pacijenta odložimo propadanje beta ćelija koje nastaje usljed insulinske rezistencije,“ rekao je docent Rahelić.

Tokom svog predavanja docent Rahelić je naveo da su edukacija pacijenta, fizička aktivnost, zdrava ishrana i promjena životnog stila ključne za pravilnu regulaciju nivoa šećera u krvi.

„U pacijenta sa dijabetesom tip 2 pomoću nove terapije koja djeluje  inhibišući DPP-4 enzim, čime se produžava djelovanje endogene supstance GLP-1 (glukagonu sličan peptid 1) koja utiče na smanjenje apetita, usporavanje pražnjenja želuca, a istovremeno utiče na  povećavanje broja beta ćelija i smanjuje apoptozu (ćelijsku smrt). Na taj način obnavlja se oštećena funkcija pankreasa i poboljšava glikoregulacija,“ kazao je docent Rahelić.

Skup je završen diskusijom i razmjenom mišljenja predavača i slušaoca.