CEPROG – Centar za borbu protiv gojaznosti Crne Gore

0
781

Veliki broj mladih predškolskog i školskog uzrasta, pod uticajem niza faktora, ne primjenjuje načela zdravog života i ponašanja kad su u pitanju rad, ishrana, zabava i relaksacija, održavanje kondicije i sl. Rezultat toga su pojava gojaznosti, deformiteta tijela i drugih oboljenja, kao i odavanje porocima. U namjeri da doprinese suzbijanju ovakvih pojava, osnovanan je nevladina organizacija: Centar za borbu protiv gojaznosti Crne Gore (CEPROG) sa ciljem da animira što veći broj mladih da promijeni svoje uobičajene navike i prilagodi ih zdravom načinu života.

CEPROG želi da ukaže na činjenicu da aktivnosti trebaju definisati i praktično pokazati načine i mjerila pomoću kojih nadležna državna tijela mogu sistemski da se uvežu sa OCD-ima u cilju zajedničke borbe protiv primijećenih anomalija. Time se direktno podižu kapaciteti kako državnih tako i nevladinih tijela čime je cijelo društvo u dobitku jer se na adekvatan i samoodrživ način može boriti u rješavanju uočenih problema, uz optimizaciju i minimalizaciju troškova a maksimiziranje efekata ovog i sličnih programa.

CEPROG je osnovan na osnovu višegodišnjeg rada lica-osnivača kao i lica povezanih sa našom organizacijom. S obzirom da je riječ o visokoobrazovanim ljudima koji se bave problemima vezanim za medicinu i fizičko obrazovanje, imali smo priliku da se sretnemo u praksi sa poražavajućom slikom kad su u pitanju pojedini segmenti vezani za ove oblasti. Između ostalog, posebnu pažnju privukla nam je niska lična kultura i nedovoljna pažnja koja se posvećuje aktivnom stilu života. Rezultat ovakvog ponašanja je enorman porast broja oboljenja izazvanih nezdravom ishranom, neaktivnošću, kao i upražnjavanjem raznih po zdravlje štetnih navika ili poroka (alkohol, cigarete, opijati i sl.). Kao poseban problem izdvojili smo pojavu gojaznosti i to u znatno većoj mjeri nego u prethodnim periodima kod djece i mladih. S obzirom da je gojaznost odavno poznata kao „tihi ubica“ koji svoje negativne posljedice ne iskazuje u prvi mah nego uz protok vremena, smatramo da je neophodno preduzeti korake koji bi vodili ka smanjenju ove negativne pojave i svođenju u normalne okvire. O konkretnim pokazateljima koji govore o opravdanosti projekta možemo govoriti na osnovu nekoliko analiza. Prema podacima Biroa za statistiku EU već sada je u Evropi, u zemljama sa najvećim standardom (primjer Velike Britanije) procenat gojaznih žena i muškaraca dostigao 25%. U studiji Cooper centra, autor Steven Blair, pokazano je da gojaznost uz fizičku neaktivnost predstavlja najveći zdravstveni problem 21. vijeka. U nedavnom istraživanju stepena uhranjenosti školske djece uzrasta 6-11 godina koje je sproveo Institut za javno zdravlje Crne Gore, 29,5% učenika navedenog uzrasta je imalo prekomjernu tjelesnu težinu. Problem prekomjerne tjelesne težine izraženiji je kod dječaka (36,6%) nego od djevojčica (22,4%). Studija zdravstvenog stanja stanovništva Crne Gore pokazuje zabrinjavajuće stanje u pogledu pravilne ishrane kod mladih. Dok svega 33,4% mladih konzumira svježe voće, a nešto više njih svježe povrće, unos slatkiša, slatkih bezalkoholnih pića i sl. je veliki. Gojaznost i fizička neaktivnost su vodeći razlog za povećanje smrtnosti od posljedica srčanih oboljenja, dijabetesa, nekih tipova kancera, gubitka pamćenja i slično. To opet dovodi do povećanja troškova u oblasti socijalnog osiguranja, većih izdvajanja za zdravstvo i osiguranje, kao i većih izdataka za poslodavce u smislu pokrivanja gubitaka nastalih smanjenom produktivnošću i većim troškovima poslovanja usljed većih izdvajanja za fondove. Sve ovo je slika u uređenom društvu poput zemalja EU.

U društvu socijalne tranzicije u produženom trajanju, poput CG, ovi fenomeni su dodatno izraženi. Faktori koji utiču na pojavu su socio-ekonomski status, neobrazovanost, neinformisanost, odsustvo javne politike smjerene ka rješavanju problema. SZO smatra da će do 2020 godine 20 % dječaka i 33% djevojčica biti izloženi opasnosti da dobiju status gojaznih. Istraživanja u Crnoj Gori, iz 2008. godine pokazuju da u dobi od 7-19 godina, 21,2% ispitanika već ima status gojaznih. U Strategiji za prevenciju i kontrolu hroničnih nezaraznih bolesti koju je Vlada CG uradila u novembru 2008. godine stoji da čak 30% mladih od 7-11 godina ima prekomjernu težinu. Prevencija u smislu organizovane borbe protiv ovih pojava ne postoji na nivou državnih organa niti je povedena dovoljno dobra kampanja koja bi ukazala na ove probleme. U tom smislu, ovaj projekat ima puno opravdanje. Neangažovanje i zanemarivanje problema bi pogoršalo stvari, a istraživanja su pokazala da čak 70% gojaznih adolescenata ostaje takvo i u zrelom dobu i postaje podložno naprijed navedenim opasnostima. Stoga, smatramo da našim aktivnostima možemo doprinijeti kako konkretnom ukazivanju na problem i potencijalna rješenja, tako i uticati na formiranje adekvatne politike rješavanja sličnih problema čime bi čitava akcija dobila sistemsku, institucionalnu formu i time postigla puni efekat.

Ciljna grupa je populacija školske djece i mladih širom Crne Gore. Do sada je učešće u radionicama i na informativnim časovima uzelo više od 5000 dječaka i djevojčica, dok je oko 50 najaktivnijih članova u formi volontera ostalo trajno aktivno u tzv. posmatračkim grupama, koje su organizovane u svojevrsnu mrežu aktivista i u saradnji sa CEPROG-om nastavljaju aktivnosti na promociji ciljeva i ideja organizacije bez obzira na finansije. Na ovaj način pomažemo razvijanju duha građanskog preduzetništva kod najmlađih kategorija i na taj način koristimo mehanizam građanskog uticaja na formiranje javnih politika u određenim oblastima. Krajnji korisnici naših aktivnosti su mladi iz ciljne grupe koji prihvataju ideje i u skladu s njima doprinosu poboljšanju svog stila života, ali i javne ustanove, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvjete kao i srodne NVO. Ove institucije i organizacije kroz realizaciju aktivnosti dobijaju priliku da preduzmu niz aktivnosti da institucionalizuju određene ideje i predloge i tako stvore infrastrukturu kroz koju bi u saradnji sa organizacijama civilnog društva mogle uticati efikasnije na rješavanje uočenih problema. NVO koje se bave ovom tematikom, a prije svega CEPROG, bi dobio sagovornika i saradnika u institucionalizovanoj borbi za realizaciju svoje misije i cilja organizacije, dok bi ukupno gledano, svima zajedno bili ojačani strukturni kapaciteti kao osnova daljeg rada.

Aktivnosti i njihova efektivnost

Obilazak vaspitno-obrazovnih i drugih omladinskih ustanova radi promocije organizacije i poziva zainteresovanim za učešće

Održavanje promotivnih časova u školskim i drugim institucijama

 Izrada promotivnog materijala, adekvatna prezentacija ciljeva i ideje projekta u javnosti

Uključivanje određenog broja korisnika iz ciljne grupe koji će učestvovati u daljem radu organizacije

Saradnja sa nadležnim tijelima, prije svega iz Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvjete radi promovisanja ideje

Uključivanje predstavnika zainteresovanih tijela u rad na kampanji

Od učesnika radionica formiranje grupa od 5-7 stalnih članova-volontera koje će širiti ideju organizacije, promovisati ciljeve i vršiti monitoring

Održavanje radionica uz učešće eminentnih stručnjaka iz ove oblasti

Istraživanje stavova i navika o ishrani, fizičkoj aktivnosti i zdravlji

Antropometrijsko istraživanje

Izdavanje adekvatnih brošura/publikacija

 

 

                                                                                 Mirko Krunić, izvršni direktor