Ciste jajnika

0
752

Cista jajnika je patološka promjena u oblasti jajnika. Obavijena je čvršćom kapsulom i ispunjena sadržajem koji može biti tečniji ili gušći. Veoma se često sreću u praksi. Nastaju kao posljedice upale, hormonskih ili cirkulatornih poremećaja. Otkrivaju se uglavnom tokom rutinskog pregleda. Obično ne­staju spontano, nakon jednog do tri mjeseca.

Interesantni su tipovi cisti koje najčešće srećemo u praksi. Mikrocistična degeneracija jajnika predstavlja prisustvo mikrocistica na površini ja­jnika. One mogu biti veličine zrna graška do veličine trešnje. Njihova pojava može ukazivati na zapaljenjski proces, ali i na hormonski poremećaj… Ovakvo stanje jajnika uglavnom se otkrije slučajnim ultra­zvučnim pregledom, ali i kada se pacijentkinja žali na neredovne menstruacije, pojačanu dlakavost, masnu kožu, akne, gojaznost, opadanje kose… Liječenje zapaljenjskih promjena je konzervativno, a kod hormonskih, u slučaju da ne pomaže konzerva­tivna terapija, indikovana je operacija.

Folikularna cista nastaje tokom jednog menstrualnog ciklusa, kada ne dođe do pucanja folikula u kojem raste i sazrijeva jajna ćelija, već takav folikul nastavlja da raste čak i do veličine man­darine. One spontano pucaju, ponekad i tokom pregleda, pa uglavnom nije potrebno vršiti ni hiruršku ni konzervativnu terapiju. Ciste žutog tijela su, takođe, vrsta cisti koja uglavnom ne zahtijeva poseban tretman. One vremenom iščezavaju. Hirurški pristup je potreban jedino u slučaju kada dođe do njenog uvrtanja ili krvarenja nakon prsnuća, što je ipak veoma rijetko. Takav nalaz prati snažan bol, te je žena svjesna da mora potražiti ljekarsku pomoć. Dermoidna cista je dobroćudni tumor koji čini 15-20 % novoobrazovanja na jajniku. Najčešći je tumor jajnika kod žena u drugom i trećem desetljeću života i u 12-15% svih slučajeva javlja se obostrano. Liječenje je isključivo hirurško, a kod 1-3% žena kod kojih nije blagovremeno urađena intervencija, može doći do zloćudne promjene tumora.

Vrsta liječenja zavisi od vrste i veličine ciste. Ne postoji pravilo o tome koju cistu treba operisati, ali postoje određene smjernice koje treba poštovati u liječenju. Primjena hirurškog liječenja preporučuje se kod pojave dermoidne ciste, endometrioma, ciste koja pokazuje mogućnost zloćudne promjene, ciste koja uzrokuje tegobe ili je veća od 5 cm.

Mogućnost bilo kakvog lošeg uticaja bolesti na Vaše reproduktivno zdravlje svodi se na mini­mum ukoliko redovno posjećujete svog ginekologa.

 

Piše: dr Milana Šoć, specijalistkinja ginekologije i akušerstva