Da li su žene u menopauzi izložene većem riziku od kardiovaskularnih bolesti?

0
662

U svijetlu svih ovih činjenica, nameće se potreba za ukazivanjem na značaj promocije zdravih stilova života, sa posebnim akcentom na održavanje stabilne tjelesne težine, a u cilju prevencije i smanjenja kardiometaboličkih poremećaja u ovoj vulnerabilnoj populaciji.

Dr sci med. Aleksandra Klisić
Spec. kliničke biohemije
Dom zdravlja, Podgorica