Da pacijentima bude sve dostupnija pristupačna i kvalitetna zdravstvena zaštita

0
616

43-sanofi-aventisU julu ove godine Sanofi Aventis, DSD, Podgorica,proslavio je 5 godina svog postojanja u Crnoj Gori. Predstavništvo je u Crnoj Gori registrovano 19. jula 2007. godine i uspješno radi već 5 punih godina. Od 6. maja 2011. godine Sanofi Aventis je promijenio svoj naziv u SANOFI. Kompanija Sanofi-Aventis pod ovim nazivom postoji od 2004. godine, nakon što je Sanofi-Synthelabo kupio Aventis, francusko-njemačku kompaniju sa sjedištem u Šiltighajmu, Francuska. Ovi pregovori su rezultirali stvaranjem nove kompanije Sanofi-Aventis, sa sjedištem u Parizu.

Sanofi sadrži nekoliko kompanija, među kojima su najpoznatije:

Sanofi Pasteur, vodeći svjetski proizvođač vakcina,
Genzyme, inovativna kompanija sa ljekovima u oblasti rijetkih bolesti, hematologiji, nefrologiji i onkologiji,
Merital, koji se bavi veterinarskom medicinom
Zentiva, treća generička kompanija u Evropi. Razgovor u vezi sa ovom firmom vodili smo sa komerci­jalnim menadžerom ove kompanije u Crnoj Gori, Bogdanom Vučenićem.

 

Jedno od proizvodnih mjesta Zentive
Jedno od proizvodnih mjesta Zentive

Zentiva je veoma uticajna na tržištu Evrope, u Rusiji i Turskoj. Koje su osnovne odrednice njenog uspjeha ?

Zentiva je treća po veličini i rastu proizvodnje generičkih ljekova u Evropi, a plan je da bude u prvim redovima kada je u pitanju stimulisanje sve veće upotrebe pristupačnih ljekova visokog kvaliteta. Njen uspjeh je izgrađen na veoma jakim i po­zitivnim odnosima, sa ključnim poslovnim partnerima, farma­ceutima i ljekarima. Ovo smo postigli obezbjeđivanjem čitavog spektra obrazovnih i programa podrške i tu praksu namjeravamo da nastavimo i razvijamo.
Zentiva, kao dio Sanofi grupe, ima za cilj da bude jedna od najinovativnijih evropskih kompanija za proizvodnju generičkih ljekova. Kako smo već jedna od najbrže rastućih kompanija za proizvodnju generičkih ljekova u Evropi, naš cilj je da u nared­nih pet godina udvostručimo broj pacijenata koji će koristiti naše proizvode. Ovo ćemo uraditi putem širenja našeg portfolija proizvoda i obuhvatanjem većeg geografskog prostora, koristeći fleksibilni, preduzetnički poslovni pristup. Naša ambicija je da budemo među 3 najbolje kompanije na svim našim tržištima.

Duga istorija proizvodnje farmaceutskih jekova visokog kvaliteta

Zentiva je važan brend u poslovanju u oblasti proizvodnje generičkih ljekova. Locirana u srcu Evrope, trenutno je prisutna na 32 tržišta i obuhvata ciljnu populaciju od blizu 800 miliona korisnika.2009. godine Zentiva je postala dio Sanofi-Aventis grupe i važan dio strategije Grupe da postane globalna kompanija za zdravstvenu zaštitu sa obogaćenom proizvodnjom i fokusom na potrebe pacijenata.Zentivina duboko ukorijenjena tradicija potiče još iz XV vijeka – od apoteke „Black Eagle” u Pragu. 1857. godine ovu apoteku kupila je porodica Fragner. Kompanija je počela proizvodnju 1930. godine, u fabrici u selu Dolni Meholupi, lokaciji na kojoj se nalaze današnje sjedište i proizvodna postrojenja Zentive u Pragu. Proizvodnja brendiranih generičkih ljekova započeta je 1998. godine, a od 2003. godine Zentiva je počela da se širi na tržišta Centralne i Istočne Evrope. 2006. godine Sanofi-Aventis je postao najveći akcionar u Zentivi i preuzeo 24.9% akcija ove kompanije. Kupovinom „Eczacibasi Generic Pharmaceuticals”, vodeće farmaceutske kompanije Turske, Zentiva je 2007. godine postala jedna od vodećih kompanija za proizvodnju generičkih ljekova u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Ova kompanija danas upravlja sa četiri ključna proizvodna pogona koji se nalaze u srcu Evrope: Češka Republika – Prag, Slovačka – Hlohovec, Rumunija – Bukurešt i Turska – Luleburgaz. Proizvodni objekti u kojima je zaspošljeno skoro 3.000 ljudi, takođe čine jedan važan dio kapaciteta globalnog industrijskog poslovanja Sanofi-Aventisa. Sa proizvodnjom od više od 440 m jedinica svake godine, Zentiva je jedan od najvećih proizvođača farmaceutskih proizvoda u Evropi.